Toplum Katılım Sorumlusu (Ref: TKS032019)

Save the Children istanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1283

Paylaş

İlan Detayları

ROL TANIMI:

Save the Children ve Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen 12 aylık BPRM destekli projede çalışacak bir Toplum Katılım Sorumlusu  arıyor . Aktiviteler, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek ve Aile, Kadın ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülecektir. Proje Koordinatörünün doğrudan gözetimi altında bulunan Toplum Katılım Sorumluları, AKDEM çalışanları olarak AKDEM'de mülteci ve ev sahibi çocuklar ve yetişkinlerle ilgili faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Toplum Katılım Görevlileri, Zeytinburnu'daki topluluklar için önemli odak kişileri olacak ve temel olarak hem mülteci hem de ev sahibi topluluk için toplum tarafından yönetilen faaliyetlerin ve psikososyal destek çalışmalarının kolaylaştırılmasından sorumlu olacaklardır. Ayrıca, koruma endişeleri olan kişileri tespit etmesi ve ilgili iç sevkleri yapması beklenir.

Çocuk Güvenliği:

Seviye 3 - Pozisyonun sorumlulukları çocuk ve gençlerle doğrudan ve düzenli temas, iletişim içermektedir

ROL KAPSAMI:

Raporlama: Proje Koordinatörü

ANA SORUMLULUKLAR:

Proje teslimi, yönetim, koordinasyon

 • Proje Koordinatörünün günlük denetimi ve Koruma Proje Yöneticisi'nin teknik gözetimi altında, merkezde düzenli faaliyetler gerçekleştirmek: Odak Grup Çalışmaları, Çocuklarla ve Gençlerle Yapılandırılmış Psikososyal Destek Atölyeleri (Psikolojik Sağlamlık Programı), Ebeveynler ve Bakıcı toplantıları, Topluluk kampanyaları, Çocuk Okuma Kulübü, Mobil Kütüphane, yaratıcı etkinlikleri ve Acil durumlarda Okuryazarlık ve Matematik eğitimi
 • Proje Koordinatörü tarafından denetlenen, diğer Toplum Katılımı ve Koruma Sorumlusu ile işbiriliği içinde olarak haftalık faaliyet planları hazırlamak, ve bu planların sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
 • Sorumluluğundaki proje faaliyetleri ile ilgili haftalık / aylık satın alma planlarına katkıda bulunmak
 • Doğrudan denetiminde olduğu Proje Koordinatörü tarafından talep edildiği şekilde Merkez ekibi ile birlikte haftalık ve ad hoc toplantılara katılmak
 • Çocuk ve Gençlik Psikolojik Sağlamlık Programı atölye çalışmalarını ve ebeveyn & bakıcı toplantılarını yürütmek
 • Çocuk ve gençlerin refahı, gelişimi ve çocuk koruma (çocuk işçiliği ve çocuk evliliği dahil) konusunda bilinçlendirme kampanyaları yürütmek
 • Ebeveyn bakıcılar için “Evde Acil Durum Okuryazarlığı ve Matematik” eğitimi vermek
 • Proje Koordinatörü tarafından planlanan merkez içinde ve dışında gerçekleşen Dil Kafesi, Çocuk okuma kulübü ve Mobil Kütüphane, toplum liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ve diyaloglar, Pazar günü yaratıcı etkinlikleri, Çocuktan Çocuğa  çocuklara yönelik psikolojik ilk yardım eğitimlerinin kolaylaştırıcılığını yapmak
 • Proje faaliyetleri sırasında koruma çekincesi bululan kişileri tespit etmek ve Koruma Sorumlularına güvenli ve etik iç yönlendirmeler yapmak

İzleme, Değerlendirme ve Hesapverilebilirlik ve Kalite

 • Proje Koordintörüne ve proje izleme sistemine düzenli olarak rapor vermek
 • Katılımcıların katılımını takip edmek ve verilerin zamanında sisteme girişlerinin sağlanması, bilgi aktarımının sağlanması ve Merkezde diğer faaliyetler yürüten diğer proje personeli ile düzenli olarak iletişimde bulunmak.
 • İstenilen şekilde proje aktiviteleri hakkında haftalık ve aylık raporlar üretmek ve teslim etmek.
 • İzleme ve değerlendirme Sorumlusu’nun (MEAL Officer) proje ile ilgili saha ve merkez ziyaretlerini ve sahadaki uygulamalarını desteklemek ve koordine etmek.
 • Ekip toplantılarına katılmak ve gerektiğinde geri bildirim sağlamak.
 • Güvenlik görevlileri / güvenlik odak noktaları ile, güvenlik durumları, önemli olaylar ve toplumdaki gerginlikler hakkında güncel bilgiler sağlayarak, işbirliği yapmak.

Genel

 • Türkiye'deki Çocukların Eğitimi ve Korunması Programlarını desteklemek için gereken görevleri üstlenmek.
 • Kültürel duyarlılığa sahip olmak, ev sahibi topluluğun ve mültecilerinin onuruna her zaman  saygı göstermek
 • Save The Children ve AKDEM’in Çocukların korunma, davranış kuralları, sağlık ve güvenlik, eşit fırsatlar ve diğer ilgili politika ve prosedürlere uymak
 • Merkez Koordünatörü olarak  çalıştığı sürede elde edilen tüm bilgilerin gizliliğini korumak
 • Toplumla olumlu ilişkiler kurmak ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için topluluğun katılımını teşvik etmek ve çocuk koruma alanında anahtar mesajlarını geliştirmek ve e ortaklaşa çözümler geliştirmek

NİTELİK VE DENEYİM

İSTENEN ÖZELLİKLER:

 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Eğitim veya benzeri ilgili alanlardan üniversite mezunu olup en az iki yıllık profesyonel psikososyal destek alanında deneyimli olmak.  
 • Çocuk Koruma, sosyal hizmet, toplum katılımı alanında en az 1 yıl gönüllü veya profesyonel deneyim sahibi olmak
 • Gelişmiş kişiler arası ve iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çocuklarla ve / veya gençlerle çalışma geçmişine sahip olmak
 • Arapça veya Farsça veya Dari dillerini biliyor olmak (yazma-okuma)
 • İyi Türkçe bilgisi
 • Çocuk koruma ve toplum bazlı çalışma teknik anlayışa sahip olmak
 • Mükemmel takım çalışanı olmak

Tercih Sebebbi:

 • İleri düzey ingilizce bilgisi
 • Mültecilerle çalışma deneyimi
 • STK’lar ile çalışma deneyimi

Not: Alınacak adaylar AKDEM tarafından kontratlanıp, AKDEM bünyesinde çalışacaklardır. Save the Children ile partnerlik ilişkisi olacaktır.

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar