Tarımsal Eğitim Koçları

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 521

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülecek olan “Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortamın Yaratılması Projesi” kapsamında “Tarımsal Eğitim Koçları” istihdam edilecektir (2 kişi).

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlamanın yanında barınma, sanitasyon, beslenme vb. ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal uyum, koruma, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirme konularında Mardin’de “kuyubaşları” öncelikli olmak üzere kırsal ve kentsel alanlardaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Proje süresi 24 aydır. Projenin 1 Ekim 2023 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Görev Yeri: Mardin

 1. Üniversitelerin Ziraat (Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, vb.) Mühendisliği bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak (tercihen lisansüstü eğitim almış olmak),
 2. Ekolojik-organik tarım, permakültür, onarıcı tarım gibi alanlarda profesyonel deneyim sahibi olmak,
 3. Hassas gruplarla ve insani yardım alanında çalışma deneyim sahibi olmak,
 4. İyi derecede Arapça bilmek, (İngilizce ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 5. Doğal ve ekolojik temelli tarımsal faaliyetler, iklim krizi vb. alanlarla ilgili bilgi sahibi olmak,
 6. Tarımsal alan mesleki beceri kazandırma kursları ve geçim kaynakları geliştirme, hibe yönetimi  gibi destek programlarında deneyim sahibi olmak,
 7. İlgili alanlarda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 8. Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 9. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 10. Ziraat Odaları, Birlikler, Çiftçiler ve Kooperatifler gibi paydaşlarla ilişki geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 11. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 12. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 13. T.C vatandaşı olan,
 14. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

 

İş Tanımı:

 1. Proje kapsamında yürütülen Geçim Kaynakları Kazandırma, Meslek Edindirme Kursları ve sahada Doğal Tarım alanlarında verilecek eğitimleri yürütmek,
 2. Doğal Tarım Faaliyetleri ve Meslek Edindirme Kursları için program modülleri oluşturmak ve bunların sahada uygulanmasını takip etmek,
 3. Tespit edilen dezavantajlı çiftçilere teknik eğitimler vermek, uygun bir danışmanlık yürütmek,
 4. Dezavantajlı bireylerin başvurduğu tarımsal hibe programlarını yönetmek, ilgili ayni hibelerin projelendirilmesi ve uygun şartlar altında teslim edilmesi ve uygulanmasını takip etmek,
 5. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 6. Hizmetlerin ilgili hedef gruplara ulaştırılması hususunda ihtiyaç analizi yoluyla ilerlenmesini sağlamak ve koordine etmek,
 7. İlgili faaliyetlerde uzmanlık alanı doğrultusunda proje ekibine gereken desteği sağlamak,
 8. İlgili proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak,
 9. İlgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurarak kooperatif, çiftçi birlikleri, tarla sahipleri ve yereldeki diğer paydaşlarla etkin bir işbirliği geliştirilmesini sağlamak,
 10. Sıklıkla kırsal alanlarda analiz çalışmaları yapmak ve ilgili dezavantajlı hane ve çiftçileri tespit ederek uygun hizmeti almalarını sağlamak,
 11. Diğer proje birimleriyle etkin bir işbirliği kurarak çalışmaların yürütülmesine destek olmak,
 12. Proje Yöneticisi ve proje sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Son başvuru 4 Ekim 2023 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar