Takım Lideri (Ref: LDR23)

İnsani Gelişme Vakfı Kars
Ekip Lideri
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1544

Paylaş

İlan Detayları

İnsani Gelişme Vakfı, Sosyal Çalışmacı Pozisyonunda Çalışacak Ekip Arkadaşı Arıyor!

İNGEV, İnsani gelişme için referans kabul edilen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla hareket eder ve savunuculuk, araştırmalara dayanan sosyal politika önerileri ve uygulama projeleri yaparak insani gelişmeye katkıda bulunur. 

İNGEV, kimseyi arkada bırakmama hedefiyle özellikle hassas grupların yaşam standartlarını geliştirmeye odaklanır. Öncelikle düşük gelirlilerin, kadınların, çocukların, mültecilerin ve iklim değişikliğinden zarar görenlerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları ve erişimi için çalışır. 

Etkin sonuçlar almak için her düzeyde karar verici ile, merkezi ve yerel yönetimle iş birliği yapar. İNGEV ayrıca insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim-üretim ve iklim eylemi başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve insani gelişmeyi savunmayı başlıca misyonu olarak görmektedir.

İNGEV, dil, inanç, etnik köken, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışmalarını sürdürür. 

 Tüm projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz www.ingev.org adresini ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje yöneticisi ile projenin düzenli biçimde yürütülmesini sağlamak,
 • Proje faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve proje hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Proje aktivitelerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarının uygulanmasını takip etmek,
 • Verilerin raporlama ihtiyaçlarına uygun olarak toplanmasını sağlamak,
 • Yerel ve kamusal kurumların ziyaretlerinin planlanmasını yapmak ve ekipleri organize etmek,
 • Saha ekipleri ve proje sorumlusu arasındaki iletişimi sağlamak ve sürdürmek,
 • Gerekli durumlarda saha ziyaretlerini ve eğitimleri desteklemek,
 • Saha ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek ve proje koordinasyon ekibine bildirmek,
 • Haftalık ve aylık raporlamaları düzenli bir şekilde yapmak,
 • Proje toplantılarına düzenli olarak katılmak,
 • Ekip içi iletişimin düzgün olmasını sağlamak, ekibin motivasyonunu arttıracak çalışmalara koordinasyon ekibi ile birlikte planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Görevlendirme halinde, yerel otoriteler gibi yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilişki kurmak, ilgili toplantı, atölye ve konferanslara katılmak,
 • Proje yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Beceri ve Yeterlilikler

 • Kars’ta ikamet eden veya ikamet edebilecek olan,
 • En az 2 yıl kalkınma, eğitim, geçim kaynakları alanlarından birinde çalışma deneyimine sahip,
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli,
 • Lisans seviyesinde üniversite mezunu,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
 • Rapor yazma ve dokümantasyon becerisine sahip,
 • Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olan,
 • Ekip üyeleriyle ve proje faydalanıcılarıyla insan hakları ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurma becerisine sahip olan adayların başvurularını beklemekteyiz.

Lütfen başvurunuz için

 • Özgeçmiş ve ön yazınızı mail eki olarak ve ekleri isim soyisim şeklinde kaydederek,
 • E-posta başlığına LDR23 referans kodunu yazarak,
 • ik@ingev.org e-posta adresine gönderiniz.
 • Yalnızca kısa listeye kalan adaylara geri dönüş yapılacaktır.

İnsani Gelişme Vakfı

İNGEV, İnsani gelişme için referans kabul edilen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla hareket eder ve savunuculuk, araştırmalara dayanan sosyal politika önerileri ve uygulama projeleri yaparak insani gelişmeye katkıda bulunur.
İNGEV, kimseyi arkada bırakmama hedefiyle özellikle hassas grupların yaşam standartlarını geliştirmeye odaklanır. Öncelikle düşük gelirlilerin, kadınların, çocukların, mültecilerin ve iklim değişikliğinden zarar görenlerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları ve erişimi için çalışır.
Etkin sonuçlar almak için her düzeyde karar verici ile, merkezi ve yerel yönetimle işbirliği yapar. İNGEV ayrıca insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim-üretim ve iklim eylemi başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve insani gelişmeyi savunmayı başlıca misyonu olarak görmektedir.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar