Ankara, Türkiye

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK)

MEDAK, sağlık personelinin sahada lojistik ve koordinasyon ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, doğal afetler, iç karışıklıklar ve kırsal SAR durumlarının sıfır noktasında görev yapacak sağlık personeli için gerekli destek yapısını sağlayan bir STK'dır. MEDAK, gönüllülerine ve çalışanlarına olası afet şartlarına alışmaları için saha dışı eğitim ve destek faaliyetleri yürütmektedir. MEDAK, acil olmayan durumlarda ise hassas grupların (mülteci kadınlar, mevsimlik tarım işçileri, çocuklar vb.) sağlık hakkına erişimine yardımcı olmak için çalışmaktadır.
Bu firma için ilan yok.