Satış ve Pazarlama Sorumlusu

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Satiş ve Finans Sorumlusu
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 677

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında “Satış ve Pazarlama Sorumlusu” istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; Welthungerhilfe ve  Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığında yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, tarıma dayalı gelir getirici faaliyetleri dahil olmak üzere koruma hizmetleri, sosyal uyum hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, ekolojik tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki faaliyetler:

 • Mardin'de bir agroekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite genclerine, çiftçilerden yerel otoritelere  iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

 

Görev Yeri: Mardin

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin tercihen İşletme, Pazarlama, İstatistik, Ekonomi, Halkla İlişkiler ve benzeri alanların birinde en az lisans derecesine sahip olmak (zorunlu),
 2. Gıda toplulukları, ekolojik, organik, onarıcı, iklime dirençli tarım, permakültür kavramlarına hâkim olmak ve alanda tutkulu olmak (zorunlu),
 3. Türkçe bilgisininn yanında İngilizce, Kürtçe ve Arapça bilgisi tercih sebebidir (artı),
 4. Tercihen Gıda sektöründe olmak üzere en az iki yıl satış-pazarlama deneyimli (zorunlu),
 5. E-ticaret alanında deneyimli (zorunlu),
 6. Ürün fotoğrafçılığı ve video çekimi /sosyal medya konusunda bilgi ve beceriye sahip (zorunlu),
 7. Kooperatif, çiftçiler  ile igili mevzuata, hibe ve desteklere  hakim olmak (zorunlu),
 8. Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak (artı),
 9. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek (zorunlu),
 10. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak (artı),
 11. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (zorunlu),
 12. T.C Vatandaşı olmak (zorunlu),
 13. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır (zorunlu).

 

İş Tanımı:

 1. Kooperatifler ve doğal tarım üretici çiftçiler için satış-pazarlama ağlarının oluşturulmak ve geliştirmek,
 2. Ürün  standardizasyonun sağlanması için kooperatiflere destek sağlamak,
 3. E-Ticaret pazar yerleri için (kooperatif web sitesi, sosyal medya hesapları vb) ürün görsellerinin hazırlanmak,
 4. Kooperatiflere ve hibe alan çiftçilere sosyal medya kullanımında destek vermek,
 5. İlgili fuar, toplantı vb. etkinlikleri takip edip katılım göstermek,
 6. Kooperatiflere ve hibe alan çiftcilere uygun müşteri havuzu oluşturmak,
 7. Kooperatif ve hibe alan çiftci ve gruplarınının ürünlerinin çeşitli online satış platformlarında görünürlüğünün artırılmasına yönelik dijital pazarlama kampanyalarını oluşturmak ve yürütmek,
 8. Kooperatif ve hibe alan çiftci ürünlerine yönelik satış kanalları ve dağıtım anlaşmaları oluşturmak için yerel ve ulusal satış noktalarıyla işbirliği yapmak,
 9. Kooperatif ve hibe alan çiftci ürünlerini sergilemek için yemek festivalleri ve pazar ağı toplantıları düzenlemek ve bunlara katılmak,
 10. Markalama, paketleme ve lojistik dahil olmak üzere kooperatiflere pazarlama tavsiyesi ve desteği sağlamak,
 11. Proje partnerleri ve proje ekibiyle koordineli çalışılması,
 12. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ay sonunda raporlanması,
 13. Proje kapsamında desteklenen kooperatiflere düzenli ziyaretler düzenlemesi,
 14. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 15. Lojistik birimi ile koordineli çalışarak ürün kargolama süreçlerinin takip edilmesi,
 16. İzleme ve değerlendirme uzmanına gereken desteği sağlayarak proje izlemesi,değerlendirmesine yardımcı olmak,
 17. Satınalma ve finans birimine ilgili konularda destek olmak,
 18. Proje Yöneticisi ve Koordinatörü tarafından atanan diğer işler.

İlgilenen adayların bu belgelerle 30 Kasım 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun adayların başvurularının değerlendirilmesi halinde ilan yukarıda belirlenen tarihlerden daha önce sonlandırılabilir. Başvuruda bulunurken mail konu başlığı mutlaka Mardin-Satış Pazarlama Sorumlusu-TUR1016 olarak belirtilmelidir.

 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

Benzer İlanlar