Satınalma Sorumlusu-İstanbul (Ref: SSİST2309)

Hayata Destek Derneği İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1295

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. 

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Satınalma Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Hayata Destek Derneği’nin tedarik zinciri rehberi çerçevesinde, bağışçı kuralları ile uyumlu, hesap verilebilir ve şeffaf olarak satın alma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tedarik zinciri rehberindeki kurallar doğrultusunda sorumluluğundaki kategorilerde satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetler için piyasa araştırması yapılması, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi, komite onayına sunulması, teklif veren tedarikçilerin bilgilendirilmesi,
 • Dernek proje hedeflerini göz önünde bulundurarak tedarikçi sözleşmelerinin en iyi ticari şartlarla yapılması, takip edilmesi ve arşivlenmesi ,
 • Satın alma planları çerçevesinde sorumluluğundaki satın alma kategorilerindeki alımların organize edilmesi, planlamalarda farklılık varsa ilgili kişiler ile planlama revizyonu yapılması,
 • Pazar araştırması yaparak tedarikçi portföyünün oluşturulması, yeni adaylar için “Aday Tedarikçi Formlarının” doldurulmasını sağlanması ve uygun tedarikçilerin Tedarikçi Listesine eklenmesi,
 • Sözleşme yapılan firmaların “Tedarikçi Performans Değerlendirme Listesinde” değerlendirilmesi,
 • Acil durum ve afetlerde doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru miktarda satın almasının yapılması,
 • KVKK çerçevesinde teklif alınan tedarikçilerden imzalı rıza ve aydınlatma metinlerinin alınması ve arşivlenmesi,
 • Satın alma kataloğunun güncel tutulması,
 • İhale sürecinin yürütülmesine destek verilmesi,
 • Satın alma sürecine ait tüm destekleyici dokümanların rehbere uygun şekilde düzenlenmesinin sağlanması, Mali ve Resmi İşler Departmanına iletilmesi,
 • Satın alma dokümanlarının güncel ve ulaşılabilir olmasının sağlanması.

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Lisans mezunu,
 • Satınalma alanında en az 7 yıl deneyimli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Analitik ve  sonuç ve çözüm odaklı,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • İnsani yardım alanında satınalma tecrübesi olan,
 • İhale süreçlerine hakim,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Seyahat engeli olmayan.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar