Saha Sorumlusu (Ref: Saha Sorumlusu)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Şanlıurfa,Mardin
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 4355

Paylaş

İlan Detayları

KEDV, 1986 yılından bu yana yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır

Görev Tanımı 

 •  Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Hatay'da yürütülecek projeler kapsamında sahada gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinin yapılması. 
 • Proje kapsamında yerel paydaşlarla iş birliği içinde potansiyel başvuruculara ulaşılması, saha çalışmaları yoluyla kadınlara erişim, kadınların örgütlenmesine yönelik çalışmalarda kadınlarla iletişimin sürdürülmesi, ilgili proje faaliyetlerinde planlamadan izlemeye süreçlerin yerelde yürütülmesi.
 • Yereldeki paydaşların, mevcut hizmet ve programların tespit edilmesi, bilgilerin merkez ile paylaşılması.
 • Projelere dahil olabilecek yerel paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.
 • Projeler çerçevesinde yerelde planlanan tüm faaliyetlerin (toplantılar, eğitimler, vb.) zamanında yapılmasının sağlanması.
 • Proje kapsamında yerelde uygulanacak tüm eğitimlerin planlanması, eğitim gruplarının organize edilmesi, lojistik hazırlıklarının yapılması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanması.
 • Projeyle ilgili araştırma, veri toplama konularında sahadan merkeze bilgi ve veri akşının sağlanması, yerel kaynaklar ve görüşmelerle araştırmaların desteklenmesi.
 • Tüm saha faaliyetlerinin KEDV'in talep ettiği şekilde kayıt altına alınması, belgelenmesi ve dosyalanması. 
 • Proje için gerekli satın alma faaliyetlerinin KEDV'in yönlendirmesi ile ve prosedürlere göre yürütülmesi.
 • Projede yer alan her türlü faaliyetin (toplantı, seyahat vb) lojistik hazırlığının yapılması.
 • Proje için gerçekleştirilen her türlü toplantının notlarının aynı gün merkez ile paylaşılması, merkez ile düzenli haftalık raporların (proje formatlarına uygun olarak) paylaşılması.
 • Yerelde paydaşlarla ve hedef kitle ile geliştirilen her türlü ilişkinin kayıt altına alınması, listelenmesi.
 • Proje ekibi ve projede görev alan uzmanlarla birlikte çalışılması. 
 • Proje koordinatörü ve KEDV tarafından önerilen her türlü eğitim ve toplantıya katılım sağlanması.
 • Projenin izleme çalışmalarına etkin destek verilmesi, izleme toplantılarına katılım, proje klasörlerinin düzgün ve güncel tutulması, faaliyet raporları, ara rapor ve nihai rapora bölgelerindeki etkinlikler ile ilgili bilgilerin girilmesi.
 • Gerektiğinde İstanbul merkez ve projelerin uygulandığı diğer illere düzenlenecek çalışma ziyaretlerine katılım sağlaması.

 

Aranan Nitelikler

 • Raporlama ve bütçe yönetim bilgisine sahip,
 • Sivil Toplum alanında en az 3 yıl tecrübeli,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İletişim becerisi güçlü, motivasyonu yüksek,
 • Seyahat engelinin olmaması.

 

İlgilenen adayların öz geçmişlerini “SS0524” konusuyla ik@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin KEDV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve kolektif kapasite geliştirme, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütmektedir.
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.
KEDV’in 29.01.2001 tarihli, 2001-2009 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına kuruluş statüsü bulunmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar