Saha Koordinatörü-SKHTY2305-Hatay (Ref: SKHTY2305)

Hayata Destek Derneği Hatay
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1931

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım ve Müdahale,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Hatay’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Saha Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Hatay Saha operasyonunun insani yardım prensiplerine, dernek politika ve prosedürlerine uygun şekilde planlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 • Başarılı bir uygulama ve hedef takibi için sahada kendisine bağlı olarak görev yapan ekibe süpervizyon vermek,
 • Sahadaki tüm idari süreçlerin donör ve Hayata Destek politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Proje bütçelerinin planlanması ve takibinde proje yöneticilerini desteklemek,
 • Saha bütçe planlaması ve bütçe takibini yapmak,
 • Operasyon Koordinatörü ile işbirliği içerisinde, saha operasyonunun etkili şekilde devam edebilmesi için süreç analizlerini yapmak ve ekipler arası koordinasyonu sağlamak,
 • Projelerin ve operasyonların başarılı şekilde yürütülebilmesi için Program Geliştirme ve Kalite,  İletişim ve Kaynak Geliştirme, Mali ve Resmi İşler, İnsan ve Kültür, Tedarik Zinciri departmanları ile düzenli iletişimin ve koordinasyonu sağlamak,
 • Yerel yönetimler, fon veren kuruluşlar, basın, yerel/ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile ilişkileri kurmak, yönetmek, geliştirmek,
 • Derneği yasal olarak temsil etmek ve gerekli bilgilendirmeleri ilgili departmanlara ve/veya icra kuruluna yapmak,
 • Operasyon koordinatörünün bilgisi dahilinde, Türkiye ve bölgede gerçekleşecek afet ve acil durumlarda, sahasındaki ihtiyaç analizi ekipleri ve erken müdahale ekiplerine öncülük etmek, acil müdahale operasyonunu yürütmek
 • Hayata Destek Sağlık Emniyet ve Güvenlik Politikası gereği Hatay Sahası için güvenlik yönetiminin uygulanmasını sağlamak ve bu konuda genel merkez Güvenlik Uzmanı ile koordinasyon içinde çalışmak,
 • Hayata Destek Derneği Operasyon Yönetim ekibinin bir parçası olarak talep edildiğinde stratejik karar alma süreçlerine, dernek politika ve prosedürlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Saha da veya Projelerdeki güvenlik durumunu takip etmek konuyla ilgili bilgileri Güvenlik Uzmanına ve Operasyon koordinatörüne  raporlamak.

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversite mezunu,
 • İnsani yardım alanında deneyimli,
 • Sahada proje ve ekip yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • İngilizce ve Türkçe’yi yazılı ve sözlü olarak aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar