Saha Çalışanı-Adıyaman (Ref: SÇAD2311)

Hayata Destek Derneği Adıyaman
Saha Çalışanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Kürtçe (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1415

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Adıyaman’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Saha Çalışanı olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Faydalanıcı belirlenmesi, kaydedilmesi ve doğrulanması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faydalanıcılara yardımlar, haklar, şikâyet mekanizmaları ve geri bildirim prosedürleri hakkında bilgilendirmeler yapılması,
 • Program ve topluluk içinde faydalanıcıların hakları ve ihtiyaçları için savunuculuk yapılması.
 • Faydalanıcıların sorularını, şikâyetlerini veya sorunlarını saygılı, zamanında ve kişisel verilerin gizliliğine önem vererek ele alınması,
 • Hassas durumların uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için koruma ekipleriyle koordinasyon sağlanması,
 • Faydalanıcı verilerinin toplanmasına ve yönetilmesine yardımcı olunması, gizlilik ve güvenlik protokollerinin uygulanmasının sağlanması,
 • Dağıtım sonrası izleme, anketler ve pazar değerlendirmeleri dâhil olmak üzere izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Program raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunulması ve gelecekteki programların uygulamalarını geliştirmek için öğrenilmiş derslerin belgelenmesine destek olunması,
 • Nakit Temelli Yardımlar ile ilgili anlayışı ve becerileri geliştirmek için eğitim ve kapasite oluşturma faaliyetlerine katılım sağlanması,
 • Kişisel ve ekip uyumunu sağlamak için organizasyonun davranış kurallarına uyulması ve bunların teşvik edilmesi,
 • Yerel Pazar koşullarını izlemek ve gerektiğinde program ayarlamaları önerilmesi,
 • Program hedeflerinin karşılanmasının sağlanması için, ilgili yöneticiler ile iletişim kurmak ve diğer saha ekipleriyle koordinasyon sağlanması.

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler: 
 • Üniversitelerin sosyal bilimler, sosyal hizmet, uluslararası kalkınma, ekonomi, işletme yönetimi veya ilgili bir alanından mezun,
 • Arapça bilen,
 • Baskı altında çalışabilme, öncelikleri yönetebilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen,
 • Gönüllülük ve saha deneyimi olan,
 • Tercihen Nakit ve Kupon Yardımı konusunda deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

  

 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Benzer İlanlar