PSS Asistanı (Ref: RR-TUR-MAR-2-B2-001)

Withheld Name of International Nongovernmental Organization Kahramanmaraş
Üniversite
Sözleşmeli 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1066

Paylaş

İlan Detayları

 

İş Tanımı - Psikososyal Destek Asistanı (PSSA)

 

Ünvan: Psikososyal Destek Asistanı (PSSA)

Yer: Kahramanmaraş

Planlanan başlangıç tarihi: 03.07.2023

Planlanan bitiş tarihi: 31.12.2023

 

Genel Amaç: Dünyanın en savunmasız gruplarına pratik ve merhametli bakım sunmaya kendini adamış çeşitli bir ekibin önemli bir üyesi olarak çalışan PSSA, atanan ruh sağlığı ve psikososyal destek (MHPSS) proje(ler)inin yürütülmesine destek olur ve yardımcı olur. Proje görevlisi (MHPSS PM) doğrudan denetimi altında PSSA, psikososyal destek faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesine yardımcı olacak. Ekip ve ilgili paydaşlarla yakın işbirliği içinde PSSA, proje faaliyetleri için gerekli çalışma planlarının ve öğrenme materyallerinin hazırlanmasında yardımcı olur. Ayrıca, gerektiğinde ulusal otoriteler ve insani paydaşlar yanı sıra yerel kuruluşlar ve toplum liderleri ile koordinasyon toplantılarına katılır.

 

Ana Görevler ve Sorumluluklar:

• PSS oturumlarını kolaylaştırmak, çalışma planları yapmak ve geri bildirim imkanı sağlamak.

• PSS görevlisinin denetimi altında grup ve toplum temelli PSS sağlamak.

• PSS müfredatının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak.

• Risk davranışlarının azaltılması, travma ve yasın üstesinden gelme gibi tematik alanlarda, risk altındaki çocuklar ve gençler için PSS destek gruplarını yönetmek.

• Hem ebeveynlere hem de bakıcılara yönelik ebeveynlik becerileri oturumları düzenlemek.

• Kamu toplum etkinliklerinin geliştirilmesinde PSS görevlisine yardımcı olmak.

• Grup oturumlarının ilerlemesini belgelemek ve geri bildirimi PSS görevlisine ileterek grup trajektoryasını geliştirmek/yönlendirmek.

• Toplum temelli PSS yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve hedef gruplara yönelik zihinsel sağlık ve iyi olma hakkında genel bilgilendirme oturumları düzenlemek ve geri bildirimleri kaydetmek.

• PSS desteğindeki topluluğun ihtiyaçlarına ilişkin bilgi toplamak için odak grup tartışmaları düzenlemek.

• Raporlama amaçları için katılımcıların izlenmesini sağlamak.

• Faydalanıcıların faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak.

• Özel ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirilmesi gereken kişileri belirlemek ve gerektiğinde vaka yönetimi veya diğer harici yönlendirmeler için yönlendirme yapmak.

 

İletişim ve Koordinasyon

• Atanmış MHPSS ekibi, kuruluşumuzun yerel danışmanları ve diğer ilgili paydaşlarla (faydalanıcılar, toplum liderleri, yerel ve ulusal hükümet yetkilileri ve diğer STK'lar) uygun, düzenli, şeffaf ve destekleyici iletişim yapıları oluşturmak ve sürdürmek amacıyla geliştirmek.

• Gerektiğinde Koruma, Kümelenme, MHPSS ve GBV toplantılarına katılmak, aynı zamanda organizasyon içi eğitimlere ve diğer çalışma gruplarına veya toplantılara katılmak.

Kalite Yönetimi

• Kuruluş iç ağı ve diğer işletme prosedürlerini teşvik etmek ve kullanmak, tüm standart formatların kullanıldığından ve yönergelerin izlendiğinden emin olmak.

• MHPSS projelerinin bağışçı tekliflerine ve gereksinimlerine uygun olarak ve organizasyonumuz, bağışçı, ülke ve uluslararası standartlar (Sphere, CHS ve IASC yönergeleri gibi) doğrultusunda uygulandığından emin olmak.

Kişisel Özellikler

Nitellik / Deneyim Gerekli Arzu Edilen
Mesleki Geresinimler Psikoloji, psikiyatri hemşireliği, sosyal hizmetler, öğretmenlik veya küresel ruh sağlığı alanında diploma PFA, PSS, CFS konularında eğitimli olarak eğitmen ve denetçi
İş deneyimi Sektörde yeni olan deneyimli profesyonellere açıktır. Eğitim sağlanacaktır. İnsani acil durum bağlamında çalışma deneyimi. Koruma sektöründe çalışma deneyimi. MHPSS alanında çalışma deneyimi.
Diller İyi düzeyde Türkçe ve Arapça (konuşma ve yazma) Yerel dil konuşma yeteneği veya öğrenme isteği
BT Microsoft Office programlarına, özellikle Word, Excel, Outlook ve PowerPoint'e aşina olmak SPSS'e aşina olmak.

 

 

Yetkinlikler Gerekli Arzu Edilen
Motivasyon Yardıma ihtiyacı olan kişilere hizmet etmeye hevesli. Öz motivasyonlu

Yeni şeyler öğrenmeye istekli

Takım oluşturma Baskı altında çalışma ve kişisel stres seviyelerini yönetme kapasitesi. Yaratıcı, açık fikirli, esnek, öğrenmeye istekli Arazi koşullarında temel yaşam koşullarıyla başa çıkabilme yeteneği Çok kültürlü bir ekip içinde çalışma deneyimi
Adaptasyon Baskı altında çalışma ve kişisel stres seviyelerini yönetme kapasitesi. Yaratıcı, açık fikirli, esnek, öğrenmeye istekli Arazi koşullarında temel yaşam koşullarıyla başa çıkabilme yeteneği

Profesyonel olarak gelişmeye istekli olma

Teknik uzmanlık

• Proje uygulamasını yönetme yeteneği ve isteği.

• İyi sayısal, rapor yazma ve yönetim becerileri.

• Problem çözme yeteneği.

• Acil durumlarda MHPSS için IASC yönergeleri ve politikaları ile insani prensipler, Sphere ve CHS hakkında bilgi sahibi olma
MHPSS ve koruma programı faaliyetlerinde deneyim
Yönetim ve liderlik
  • (Birincil) ruh sağlığı hizmeti prensipleri ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim
  •  Açık bir şekilde önceliklendirme yapabilme ve birden fazla görevi denetleme yeteneği.
  • Proje kararlarında inisiyatif alabilme yeteneği.
  • Prosedürleri uygulayabilme yeteneği.
  • Personel için net hedefler belirleme ve yetki devretme yeteneği.
  • MHPSS ve koruma konularında personeli eğitmek, koçluk yapmak ve denetlemek.
Danışma ve hizmet odaklı liderliğe bağlılık
İnsani yardım konusunda iyi bir anlayışa sahip olma
Uzmanlık Alanları Psikososyal destek, Ruh sağlığı Koruma, Halk sağlığı  

İlgilenen adayların, başvurdukları pozisyonun adını konu kısmına RR-TUR-MAR-2-B2-001 referans numarası ile belirterek iki referansın iletişim bilgilerini (isim, pozisyon, telefon ve e-posta bilgileri) içeren  ön yazı ile en son özgeçmişlerini içeren başvurularını hr-tur@medair.org adresine iletmeleri rica olunur. 

Withheld Name of International Nongovernmental Organization

A Swiss based impartial, independent, and neutral humanitarian organisation.
İsviçre kökenli, tarafsız, bağımsız ve nötr bir insani yardım kuruluşu.

Benzer İlanlar