Proje Koordinatörü (Ref: PRKIST1909)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ istanbul
Proje Koordinatörü
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1602

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz. 

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri  www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Proje Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Sorumlu olunan projesinin genel iş ve hedef planını hazırlamak;
 • Proje genel harcama planını hazırlamak; bütçenin sahalara dağılımını planlamak ve yönetmek
 • İletişim departmanı ile projenin iletişim planını çıkarmak,
 • İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme (MEAL) birimi ile projenin planını hazırlamak, takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Hazırlanan planları kurum içinde yaygınlaştırmak, genel planların saha detaylarını ilgili yöneticiler ile planlamak, aylık olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,
 • Sahalardan gelen aylık ilerleme raporlarının (APR) detaylı analizini yapmak ve konsolide etmek
 • APR üzerinden hedeflerin gerçekleşmelerini değerlendirmek, geri bildirim vermek ve planları revize etmek amacıyla Proje Yöneticileri ile aylık ilerleme toplantıları gerçekleştirmek,
 • Proje genel harcama planını hazırlamak; bütçenin sahalara dağılımını planlamak ve yönetmek,
 • Aylık finansal raporun detaylı analizini yapmak,
 • Finansal rapor,  proje harcama planı ve sahalardan gelen aylık öngörüler üzerinden finansal gidişatı değerlendirmek, geri bildirim vermek ve planları revize etmek amacıyla ilgili yöneticilerle aylık finansal değerlendirme ve planlama toplantıları gerçekleştirmek,
 • İlgili Finans Uzmanları ile birlikte değerlendirme yapmak,
 • Gerekli durumlarda proje revizyon sürecini başlatmak ve yönetmek,
 • Yeni bütçe yazım sürecinde rol almak,
 • Sahalardan ve ilgili departmanlardan gelen bilgileri konsolide ederek aylık, ara dönem ve final donör raporlarını hazırlamak, raporları donör ile zamanında paylaşmak ve tüm iletişimi sağlamak,
 • Donör izleme ziyaretlerini merkez ofis ve saha ile koordineli şekilde organize etmek,
 • Proje denetimi ile ilgili gerekli hazırlıkları ve koordinasyonu yapmak,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Proje yönetimi, bütçe yönetimi ve donör ilişkileri konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • Tercihen insani yardım alanında tecrübeli,
 • Profesyonel seviyede İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Benzer İlanlar