Proje Koordinatörü (Ref: Proje Koordinatörü)

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı Şanlıurfa
AB Proje Koordinatörü
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2441

Paylaş

İlan Detayları

Şanlıurfa Barosu’nun Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Hibe Programı kapsamında gerçekleştireceği "Şanlıurfa Bölgesinde İnsan Hakları İhlallerine Karşı Hukuki Mücadele Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 36 ay süreli çalışabilecek ''Proje Koordinatörü'' arayışımız bulunmaktadır.

İŞ TANIMI:

 • Proje Faaliyetlerinin yürütülmesi;
  • Projeyi tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütmek, faaliyet planı ve bütçenin başvuru formu ve proje takvimi doğrultusunda etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Projenin genel iş ve hedef planını hazırlamak ve bu plana uygun olarak ilgili saha ve departmanların çalışmalarının takibini yapmak, süreçlerini yürütmek,
  • Proje bütçesi kapsamında satın alma ve ihale süreçlerini yönetmek; teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri almak, faturalandırma ve ödemeleri takip etmek, raporlamak,
  • Proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri yetkililere bildirmek, tedarikçilerle gerekli iletişimi sağlamak ve ilgili hizmet ve mal alımlarının takibini sağlamak,
  • Proje gereği düzenlenecek eğitim, sempozyum, etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonların koordinasyonunu yapmak; tüm etkinlikler ile ilgili duyurular, davetiyeler, başvuruların alınması, etkinlik sırası kayıtların alınması, etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin değerlendirilmesi, raporlanmalar gibi tüm süreçleri yönetmek
  • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
  • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; Barodaki ilgili birim ve kişilerle iş birliği içinde çalışmak,
  • Projenin görünürlük materyal ve yayınlarının hazırlık, baskı ve paylaşımı, proje ile elde edilen deneyimler ve çıktıların yaygınlaştırma çalışmalarını koordine etmek,
  • Proje evraklarını ve çıktılarını, hibe uygulama rehberine uygun bir şekilde fiziksel ve dijital olarak dosyalanmasını sağlamak,
  • Kendi çalışmasına dair aylık zaman çizelgelerini hazırlamak, proje ekibi zaman çizelgelerinin hazırlanmasını takip etmek ve destek olmak
  • Proje kapsamında sözleşme makamının düzenleyeceği eğitim ve izleme ziyaretlerine eksiksiz katılmak.
 • Planlama ve Raporlama;
  • Proje faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması süreçlerini koordine etmek,
  • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak, raporlamalara dair süreçleri yürütmek; Haftalık, aylık ve yıllık ilerleme raporlarını hazırlamak ve konsolide etmek,
  • Proje Yönetim toplantılarını organize etmek, gerçekleştirmek ve düzenli katılım sağlamak
  • Şanlıurfa Barosu Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Sürdürülebilirlik;
  • Baro içinde ve dışında yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
  • Baronun dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
  • Proje sürdürülebilirliğini sağlamak üzere yeni projeler üretmek ve başvuruları hazırlamak (ulusal ve uluslararası hibe çağrıları) 

 

ADAYLARDA ARANAN ÖNCELİKLİ NİTELİKLER:

 • Şanlıurfa’da ikamet eden veya edebilecek,
 • En az lisans düzeyinde üniversite mezunu – tercihen; hukuk bölümü, eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi sosyal bilimler fakülteleri
 • En az 5 yıl çalışma deneyimine sahip;
  • Hibe destekli proje yürütme ve raporlama süreçleri konusunda en az 3 yıl deneyimli,
  • Daha önce Proje Koordinatörü/Koordinatör Yardımcısı veya Proje Yöneticisi veya Hibe Proje Uzmanı veya Hibe Proje Asistanı vb. pozisyonlarda çalışmış
  • Avrupa Birliği hibe ve projeleri konusunda deneyimli
  • Ekip yönetme, proje yönetimi, raporlama gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi,
  • Tercihen Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel çalışma konusunda en az 3 yıl deneyimli
 • Çok iyi derecede (yazılı ve sözlü) İngilizce bilen,
 • İnsan Hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, savunuculuk çalışmalarında vakıf, tercihen alan deneyimine sahip
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve ve dijital iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • İletişimi güçlü, sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Problem çözme yeteneğine ve sorumluluk bilincine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan
 • TC Vatandaşı (45 yaşından büyük olmamak kaydıyla)

BAŞVURU SÜRECİ:

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, diploma ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile  urfabarosuprojebirimi@gmail.com mail adresine  15.12.2023 günü saat 17:00’a göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular ara değerlendirmelere alınarak, sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Adayların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

** Vatandaşlarda, kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
** Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,
** Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
** Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
** Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak.

Benzer İlanlar