Proje Koordinatörü

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1488

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Proje Koordinatörü” istihdam edilecektir. Proje uzama ihtimaliyle beraber 01.01.2023-30.06.2025 tarihlerini kapsamaktadır.   

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; uluslararası ve yerel ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki bazı faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Mardin'de bir agro-ekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini,
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin, Sosyal Bilimler veya benzeri diğer disiplinlere ait bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak (lisansüstü alanda eğitim almış olmak tercih sebebidir),
 • İyi derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak (Arapça ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Ekip yönetme, süpervizyon verme, raporlama gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Proje Döngü Yönetimi konusunda teknik beceri ve bilgilere sahip olmak,
 • Geçim Kaynakları Geliştirme, Psikososyal Destek, Koruma, Eğitim, Sosyal Uyum gibi proje alanları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Finans, Lojistik ve İnsan Kaynakları gibi departmanların iş ve işleyişleri ile alakalı teknik bilgi sahibi olmak,
 • Donör ve partnerler ile ilişkilerin sürdürülebilmesi için etkin bir iletişim ve stratejik yönetim kabiliyetine sahip olmak,
 • Kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile görüşmelerde ilgili temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • TC vatandaşı olan,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 • Mardin, Diyarbakır ve Batman sınırları içinde görev yapan proje personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve ekiplere gereken süpervizyonu vermek,
 • Sahada uygulanan proje faaliyetlerini planlamak, uygulamaları takip etmek ve faaliyetler arası koordinasyonu sağlamak,
 • Projenin tüm aşamalarında hedeflere başarılı ve kaliteli bir şekilde ulaşma konularında gerekli tüm çalışmaları yürütmek,
 • Bölgede kurumun yürüttüğü diğer projeler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Alanda ilgili kamu kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar, ortaklar ve partnerler ile işbirliği yapmak ve gerekli temsiliyeti sağlamak,
 • Proje ilerleme raporlarının hazırlanarak program müdürüne ve fon sağlayan kuruluşlara sunulmasını sağlamak,
 • Projenin tüm personellerinin idari yönetimini sağlamak ve kurumun yönetim birimleri ile bu konuda koordinasyonu yürütmek,
 • Program Müdürü tarafından, proje kapsamında verilecek diğer işleri yapmak.

Son başvuru tarihi 22 Ekim 2023 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar