Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1064

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülecek olan “Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortamın Yaratılması Projesi” kapsamında “Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu” istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlamanın yanında barınma, sanitasyon, beslenme vb. ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal uyum, koruma, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirme konularında Mardin’de “kuyubaşları” öncelikli olmak üzere kırsal ve kentsel alanlardaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Proje süresi 24 aydır. Projenin 1 Ekim 2023 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Görev Yeri: Mardin

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin, tercihen İstatistik, sosyoloji diğer Sosyal Bilimler veya İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik ve benzeri disiplinlerine ait bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak,
 2. İyi derecede İngilizce yazma ve konuşma becerisine sahip olmak (Arapça ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 3. İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 4. Proje Döngü Yönetimi konusunda teknik beceri ve bilgilere sahip olmak,
 5. Projelerin Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim Kaynakları Geliştirme alanlarıyla ilgili genel bilgi sahibi olmak,
 6. İzleme ve değerlendirme araçlarının (ön-son testler, odak grup görüşmeleri, değerlendirme form ve raporları vb.) kullanılması ve geliştirilmesi konusunda teknik beceri ve bilgi sahibi olmak,
 7. Nitel ve nicel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması ile ilgili deneyim sahibi olmak,
 8. Kurum içi ve kurum dışı kullanım amacıyla hazırlanan raporların yazımında deneyimli olmak,
 9. Şikayet ve Geribildirim Mekanizmasının kurulması ve kullanılması ile ilgili teknik bilgi ve becerilere sahip olmak,
 10. Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 11. MS Office programlarını (Word, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 12. İyi düzeyde Excel kullanım bilgi ve becerisine sahip olmak, tercihen veri toplama ve veri analizi programları (SPSS, Kobo Toolbox, PowerBI vb.) ile deneyimi olmak,
 13. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 14. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 15. TC vatandaşı olan,
 16. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. Programın izleme-değerlendirme ve raporlama çerçevesini hazırlamak,
 2. İzleme ve değerlendirme araçlarını geliştirmek (ön-son test, anket, değerlendirme formları, odak gurbu görüşme araçları) ve ilgili personelle işbirliği içinde uygulamak,
 3. Proje performansının izlenmesi için proje göstergelerinde aylık olarak kaydedilen ilerlemeyi takip etmek, ulaşılan hedeflerin aylık ve çeyreklik olarak raporlanmasını sağlamak,
 4. Proje uygulama alanlarına izleme ziyaretleri yapmak, odak grup görüşmeleri gerçekleştirmek ve raporlamak,
 5. Proje uygulamaları kapsamında öntest-sontest ve faaliyet değerlendirme formlarını uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak,
 6. Etkilenen Topluluklara Hesap Verebilirlik (AAP) asgari standart planlarını oluşturmak, Şikayet ve Geribildirim mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, veri tabanına işlemek ve sonuçları ilgili birimlerle paylaşmaktan sorumlu olmak,
 7. Program faaliyetlerinin uygulanmasını izlemek ve bunlarla ilgili raporlar hazırlamak,
 8. Programın ve yürütülen aktivitelerin raporlanmasına destek olmak,
 9. Zarar vermeme ilkesinin (Do No Harm) uygulandığını takip etmek,
 10. Proje faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek olan öğrenme toplantılarını yürütmek ve raporlamak
 11. Proje faaliyetleri ile ilgili olarak program yönetimine gerekli tespit ve önerileri sunmak,
 12. Tüm proje ve MEAL ile ilgili veri ve dosyaları organize etmek, toplamak, derlemek ve belgelemek. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibinin yapıldığı ve bilgilerin eksiksiz doldurulduğunun kontrolünü sağlamak,
 13. Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak ve bunu merkeze ve fon sağlayan kuruluşlara iletmek,
 14. Proje yöneticisi tarafından atanan diğer işleri yapmak.

Son başvuru 4 Ekim 2023 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar