Proje Asistanı (Sosyal Uyum ve Koruma) (Ref: Proje Asistanı (Sosyal Uyum ve Koruma))

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Proje Asistanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Kürtçe (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Kürtçe (C2, Level 6, Advanced),Çince (C2, Level 6, Advanced),Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2333

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Proje Asistanı” istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları yaratmak ve sosyal uyuma katkı sağlamanın yanında, koruma ve sosyal hizmetlere erişimi arttırarak Türkiye'nin güneydoğusundaki (Mardin, Diyarbakır, Batman) hassas mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin bütünleştirici bir şekilde sağlanması yoluyla desteklenecektir. Proje koruma ve sosyal uyum bileşenlerinin yanında, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda Mardin, Diyarbakır ve Batman'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri sosyoekonomik temelli güçlendirmek amaçlanmaktadır. Proje süresi 01.01.2023-30.06.2025 tarihleri arasındadır.

Görev Yeri: Mardin

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin, tercihen Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet veya diğer Sosyal ve Beşeri Bilimler vb. disiplinlerine ait bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak,
 2. İyi derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak (Arapça ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 3. İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 4. Ekip yönetme, süpervizyon verme, raporlama gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. Proje Döngü Yönetimi konusunda teknik beceri ve bilgilere sahip olmak,
 6. Psikososyal Destek, Vaka Yönetimi, Eğitim, Sosyal Uyum Programları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 7. Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 8. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 10. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 11. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 12. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. İlgili Proje Sorumlusuna gerekli desteği sağlayarak Mardin, Batman ve Diyarbakır’da yürütülecek sosyal uyum programlarının planlanması, uygulamalarının takibi ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak,
 2. Yerel inisiyatiflere (STK, Gençlik Grupları, Sosyal Kooperatifler vb.) yönelik açılan sosyal uyum proje çağrılarının değerlendirme sürecinde etkin rol almak ve desteklenen projelerin etkinliğini takip etmek,
 3. Sosyal uyum projeleri için proje bölgesinde alt hibe desteği verilecek olan kooperatif, dernek ve birliklerle etkin bir işbirliği ağı oluşturmak ve kaliteli başvuruların alınmasını teşvik etmek,
 4. Psikososyal Destek ve Vaka Yönetimi ekiplerine başvuran hassas durumdaki çocuklara (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ve yetişkinlere ilişkin dosyaların takibinde Proje Sorumlusuna destek vermek,
 5. Merkezlerde ve sahada psikososyal destek, eğitim ve vaka faaliyetlerinde görev alan personelin koordinasyonunun sağlanmasında Proje Sorumlusuna destek olmak,
 6. Gerektiğinde yapılandırılmış psikososyal destek, sosyal uyum, vaka ve eğitim modüllerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 7. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 8. Sahada danışanlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağına katkı sunmak,
 9. TKV tarafından Mardin’de kurulmuş olan Kurumlararası MHPSS Çalışma Grubunun aylık düzenli toplantılarını organize etmekte Proje Sorumlusuna destek olmak,
 10. Projede çalışan eğitmenlerin tespit ettikleri vakaların okul kayıt aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümünü desteklemek ve ilgili kurumlara yönlendirmek,
 11. Faaliyetleri düzenli olarak izleyerek, bunların değerlendirilmesi ve raporlamasında proje sorumlusuna destek olmak,
 12. Merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve organize edilmesine destek vermek,
 13. Çalışılan illerdeki koordinasyon toplantılarına düzenli katılım sağlamak,
 14. Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak ve bunu merkeze ve fon sağlayan kuruluşlara iletmek,
 15. Kapasitesi ve kabiliyetleri doğrultusunda proje yöneticisi ve koordinatörü tarafından atanan diğer işleri yapmak.

İlgilenen adayların bu belgelerle 6 Aralık 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen e-posta adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun adayların başvurularının değerlendirilmesi halinde ilan yukarıda belirlenen tarihlerden daha önce sonlandırılabilir. Başvuruda bulunurken mail konu başlığı mutlaka Mardin-Proje Asistanı-TUR1016 olarak belirtilmelidir.

 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

Benzer İlanlar