Program Yöneticisi (Ref: GencBizz1)

Genç Başarı Eğitim Vakfı İstanbul
Program Yöneticisi
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
BAŞVURU
Referans Kodu : GencBizz1
E-posta : ik@gencbasari.org
Başvurunuzu referans kodu ile eposta adresine iletiniz.
Görüntülenme : 3007

Paylaş

İlan Detayları

Görev Tanımı

 • Gençlere yönelik düzenlenen girişimcilik ve beceri gelişimi proje süreçlerinin içinde aktif görev alınması
 • Program ve projelerin yürütülmesi ile ilgili detaylı iş planlarının ilgili yönetici ile hazırlanması ve takibinin yapılması
 • Programlar kapsamında eğitimlerinin düzenlenmesine ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı verilmesi ve eğitim sunumlarının yapılması.
 • Proje ortaklarının raporlama süreçlerinin takibi ve raporların düzenlenmesine destek verilmesi
 • Proje operasyonel süreçlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Vakıf hedef gruplarına yönelik projelerin içeriklerinin geliştirilmesi sürecinde ilgili vakıf ekipleri ve danışmanlarla çalışmak ve içerik üretimine katkı sağlamak
 • Projelerin uygulama, iletişim ve kaynak geliştirme çalışmalarının yürütülmesi için ilgili vakıf birimleri ile işbirliği içinde çalışmak

Yetenek ve Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun,
 • Sivil toplum kuruluşlarında benzer pozisyonlarda en az 4 yıl deneyimli olmak,
 • Girişimcilik, sosyal girişimcilik ve iş yönetimi konuları ile ilgili 
 • Eğitim içerik geliştirme ve sunma konusunda deneyim sahibi
 • İyi derecede İngilizce bilen (Yazılı - Sözlü)
 • İstanbul’da ikamet eden / edebilecek,
 • Çocuk ve genç eğitimi ve gelişimi konularında çalışmaya istekli 
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yaratıcı, çözüm odaklı ve yeniliklere açık,
 • Uluslararası eğitim ve gelişim çalışmalarında kendini geliştirmek isteyen
 • Gençler ve çocuklarla yürütülecek Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer almaya istekli
 • Aktif araç kullanabilen 
 • Seyahat engeli olmayan

“Genç Başarı Eğitim Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Genç Başarı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Genç Başarı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Genç Başarı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.”

 

Genç Başarı Eğitim Vakfı

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Genç Başarı Eğitim Vakfı (“Genç Başarı” veya “Vakıf”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Vakfımıza çalışan adayı olarak başvuruda bulunmanız nedeniyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, referans kontrol süreçlerinin takibi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamakta, yalnızca Vakfımıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde muhafaza altında tutulmaktadır. 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızca gerçekleştirilen sözlü/yazılı başvurular ve iş başvurularına yönelik aracı internet siteleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Söz konusu kişisel verileriniz, yapmış olduğunuz başvurunun olumsuz sonuçlanması ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Vakfımızın saklama ve imha politikası kapsamında 1 yıl içerisinde silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden birine tabi tutulacaktır.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi; Cevizli Mah., Zuhal Cad., Ritim İstanbul Sitesi, A5 Blok, No:51 Maltepe/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru bireysel kep adresiniz olması halinde Vakfımızın kep adresi olan  gencbasari@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gencbasari.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

Genç Başarı Eğitim Vakfı

Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere girişimcilik, ekonomi, iş yönetimi, finansal okuryazarlık ve yaratıcılık eğitimleri sunarak ve uygulamalı programlar düzenleyerek gençleri profesyonel hayata hazırlamaktadır.
Genç Başarı Eğitim Vakfı yürüttüğü programlarda iş dünyası ve eğitim arasında bir köprü kurarak; çocuk ve gençlerin kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini, meslek seçimlerini bilinçli yapmalarını sağlamaktadır. 
Girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek, girişimciliği teşvik etmektedir.

Genç Başarı Eğitim Vakfı

Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere girişimcilik, ekonomi, iş yönetimi, finansal okuryazarlık ve yaratıcılık eğitimleri sunarak ve uygulamalı programlar düzenleyerek gençleri profesyonel hayata hazırlamaktadır.
Genç Başarı Eğitim Vakfı yürüttüğü programlarda iş dünyası ve eğitim arasında bir köprü kurarak; çocuk ve gençlerin kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini, meslek seçimlerini bilinçli yapmalarını sağlamaktadır.
Girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek, girişimciliği teşvik etmektedir.

Benzer İlanlar