Koruma ve İstismarın Önlenmesi Sorumlusu - Hatay (Ref: SGO2023)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Hatay
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2484

Paylaş

İlan Detayları

Oxfam KEDV, Hatay'da yürüteceği afet sonrası insani yardım ve kalkınma çalışmaları kapsamında Koruma ve İstismarın Önlenmesi Sorumlusu arıyor. 

 

Görevin Amacı

Koruma ve İstismarın Önlenmesi Sorumlusu pozisyonunun hedefi, Koruma ve İstismarın Önlenmesi Politikalarının ve Prosedürlerinin OXFAM KEDV bünyesinde yaygınlaştırılmasıdır. Bu nedenle, Koruma ve İstismarın Önlenmesi Sorumlusu iyi örneklerin yaygınlaştırılmasında ve kurum çalışanları, gönüllüler, ortak kuruluşlar, faydalanıcılar ve diğer hizmet sağlayıcılar için en yüksek koruma ve istismarın önlenmesi standartlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Koruma ve İstismarın Önlenmesi Asistanı, program ekipleri, izleme ve değerlendirme, iletişim gibi ekiplerle yakın çalışacaktır.

 

Temel Sorumluluklar

 • OXFAM KEDV’in Cinsel İstismar, Sömürü ve Taciz ile mücadeleye ilişkin politika ve prosedürlerinin kurum çalışmaları kapsamında uygulanmasını sağlamak.
 • Bu politika ve prosedürler hakkında farkındalığı artırmak üzere faaliyetler yürütmek.
 • Şikayetin nasıl iletileceği, nasıl yönetileceği ve odak noktasının rolünün ne olduğu konusunda çalışanları bilgilendirmek, süreçle ilgili önerilerde bulunmak, şikayette bulunmak isteyen çalışanlara bu şikayeti iletme sürecinde destek olmak.
 • İnsan Kaynakları ile işbirliği içinde, tüm çalışanlar ve çalışmalar bünyesindeki gönüllüler, destek personeli, tedarikçi çalışanları, ortak kuruluşların çalışanları gibi kişiler için koruma farkındalığı eğitimi ve pekiştirme eğitimleri düzenlemek.
 • Cinsel sömürü ve istismarın (SEA) tanımları, OXFAM KEDV personelinden beklenen davranış standartları ve SEA iddialarını veya endişelerini dile getirmeye yönelik çeşitli mekanizmalar konusunda beraber çalışılan topluluklarla farkındalık yaratma kampanyaları yürütmek.
 • Ekiplerle çalışarak programların, faaliyetlerin, çalışmaların risk analizlerini yapmalarına destek olmak, izlemek, risk azaltma ve güvenli programlama planlarının uygulanmasını desteklemek.
 • İnsan Kaynakları birimi ile beraber çalışarak tüm çalışanların Davranış Kuralları ve Koruma Politikasını imzalamalarını sağlamak.
 • İlde ilgili konularda düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılmak, diğer kuruluşların aynı birimdeki çalışanları ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.Ekip yöneticisine kurumdaki ilgili kültürün, politikaların güçlendirilmesi, farkındalığın artırılmasına yönelik öneriler ve diğer kurumlarla ortak çalışmalar önermek Belirlenen aralıklarda il raporlarını hazırlamak, konsolide raporların hazırlanmasına destek olmak.

 

 Nitelikler 

 • Dezavantajlı gruplarla çalışma konusunda en az 3 yıllık deneyim
 • Sivil toplum kuruluşlarında safeguarding ya da koruma alanında deneyim
 • İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri (özellikle aktif dinleme)  kuvvetli olan, her kimlikten insanla yargılayıcı olmayan bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
 • Temel insan hakları ve insani yardım ilkeleri konusuna hakim
 • Koruma ve istismarın önlenmesine ilişkin yerel yönetim yapıları, kanunlar ve politikalar dahil olmak üzere yerel bağlam bilgisine sahip
 • Tercihen, özellikle yetişkin eğitimi olmak üzere, insani yardım proje faaliyetlerinin uygulanmasında deneyim sahibi
 • Cinsel tacizi, sömürüyü ve istismarı önleme ve Çocuk Güvenliği konularına ilişkin güçlü bir anlayış
 • Odak grup tartışmalarının ve bireysel görüşmelerin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere katılımcı değerlendirmelerin yürütülmesine ilişkin anlayış ve deneyim
 • Gizlilik ilkesine sıkı uyabilme becerisi
 • Duygusal açıdan zorlu durumlarla başa çıkmaya hazırlıklı ve baskı altında çalışabilme becerisi
 • Türkçe, tercihen Arapça veya İngilizce, yazılı ve sözlü olarak güçlü iletişim kurma becerisi

 

İlgilenen adaylar CV'lerini başlıkta SGO2023 koduyla birlikte ik@kedv.org.tr adresine gönderebilirler.

** Yoğun işe alım süreçlerimiz nedeniyle yalnızca kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve kolektif kapasite geliştirme, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütmektedir.
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.
KEDV’in 29.01.2001 tarihli, 2001-2009 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına kuruluş statüsü bulunmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar