Koruma Görevlisi (İstanbul) (Ref: K-2021-07-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2605

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Koruma Görevlisi (Protection Officer) (Tam Zamanlı; Istanbul)

Duyuru Tarihi ve Referansı: 07.07.2021 / K-2021-07-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyonda çalışmak üzere işe alınacak ekip üyeleri,  kurumun gerek Suriyeli gerekse diğer menşe ülkelerden sığınmacılar ile idari gözetim ve sınırdışı süreçlerine tabi hassas durumda yabancılara yönelik sağladığı, gerek telefonla gerekse yüz yüze, kapsamlı hukuki destek ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili çeşitli iş ve süreçleri desteklemek üzere görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyeleri, kurumun Hukuki Destek Departmanı içinde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Sığınmacı danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedürleri ile kişilerin hak ve yükümlülüklerine dair çeşitli konularda bilgi ve danışmanlık sağlamak;

·       gerektiğinde, Istanbul ve başka illerdeki geri gönderme merkezleri ve diğer idari gözetim yerlerinde tutulan hassas durumda kişilere, kurumun Avukat Birimi ve İdari Gözetim Birimi ile eşgüdüm halinde temel hak ve güvenceler ile yükümlülükler konusunda danışmanlık sağlamak;

·       Gerektiğinde, yararlanıcılara sığınma ve sınırdışı prosedürleri haricindeki haklara ve hizmetlere erişim konularıyla ilgili danışmanlık sağlamak ve yönlendirmeler yapmak;

·       Hukuki destek sağlanan vakalarda gerektiğinde ilgili kamu kurumları, uluslararası örgütler ve başka sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak;

·       Gerektiğinde idari nitelikte dilekçeler ve itiraz başvuruları hazırlamak veya danışan veya müvekkillerin by nevi dilekçe veya başvuruları hazırlamasına destek olmak;

·       Gerektiğinde avukatlık müdahelesi gerektiren durumlarda, kurumun Avukat Birimi ile işbirliği içinde çalışmak;

·       Gerektiğinde kişilerin Adli Yardım mekanizmasına veya resmi ve sivil nitelikli diğer hizmet sağlayıcı kuruluşlara yönlendirilmesiyle ilgili adımlar atmak;

·       Gerektiğinde, yararlanıcıların Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık sağlamak, yönlendirmeler yapmak;

·       Başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik danışmanlık ve çeşitli müdahaleler;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul ve başka illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı topluluklarına yönelik düzenlenen toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;

·       Danışanların hukuki destek dosyalarının kurum-içi usuller ve politikalar çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak;

·       Hukuksal Koruma Departmanı tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum-içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;

·       İlgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyelerinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Üniversite mezunu olmak;

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

 

 ·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       İngilizce’ye ilaveten, ilgili başka bir yabancı dilde anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       En az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

4- Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş;  -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

 

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın İngilizce olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “Koruma Görevlisi (İstanbul) – K-2021-07-IST” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Görüşme gerçekleştirilen tüm adaylara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır. Maaş ve diğer çalışma koşullarına dair hususlar iş teklif aşamasında paylaşılmaktadır. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle, yalnızca görüşmeye davet edilmesi uygun görülen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Bununla beraber, öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Öngörülen işe alım tamamlana kadar ilgili ilan askıda kalacak ve yeni başvurular incelenmeye devam edilecek; işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar