Kooperatif Proje Sorumlusu (Ref: Kooperatif Proje Sorumlusu)

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Proje Sorumlusu
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
Kürtçe (B2, Level 4, Intermediate ),Arapça (B2, Level 4, Intermediate ),Kürtçe (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 954

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi”  kapsamında “Kooperatif  Proje Sorumlusu” istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; Welthungerhilfe ve  Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığında yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, tarıma dayalı gelir getirici faaliyetleri dahil olmak üzere koruma hizmetleri, sosyal uyum hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, ekolojik tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki faaliyetler:

 • Mardin'de bir agroekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite genclerine, çiftçilerden yerel otoritelere  iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

 

Görev Yeri: Mardin

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin tercihen İşletme, Pazarlama, İstatistik, Ekonomi, Halkla İlişkiler ve benzeri alanların birinde en az lisans derecesine sahip olmak (zorunlu),
 2. Hassas gruplarla çalışma deneyim sahibi olmak (insani yardım alanında çalışma deneyimine sahip olmak avantaj sağlayacaktır),
 3. İyi derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak (zorunlu),
 4.  Arapça ve/veya Kürtçe bilmek (artı),
 5. Topluluk temelli kuruluşlar, kooperatifler veya küçük işletmelerle çalışma konusunda deneyimli ve istekli olmak (zorunlu),  
 6. Kooperatiflerle ilgili Mevzuat, hibe ve destekler konusunda bilgi sahibi olmak (zorunlu),
 7. Gıda işleme, hijyen ve gıda güvenliği standartları konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak (zorunlu),
 8. Proje yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip olmak (artı),
 9. Mülteciler ve kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli gruplarla etkili bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi sahibi olmak (artı),
 10. Kooperatifler, Gıda toplulukları, ekolojik, organik, onarıcı, iklime dirençli tarım, permakültür kavramlarına hâkim olmak ve alanda tutkulu olmak (zorunlu), 
 11. Yerel yönetimler ve/veya özel sektörle iş birliği konusunda deneyimli olmak (artı),
 12. İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek olmak (artı),
 13. Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak (artı),
 14. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek (zorunlu),
 15. İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (zorunlu),
 16. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak (artı),
 17. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (zorunlu),
 18. T.C Vatandaşı olmak (zorunlu),
 19. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır (zorunlu).

İş Tanımı:

 1. Kooperatiflere ekipman ve hammadde, halkla ilişkiler maliyetleri, danışmanlık ücretleri ve diğer işletme giderleri şeklinde sağlanan mali desteği denetlemek,
 2. Kooperatiflerin faaliyetlerine mali katkı sağlamasını ve mali açıdan kendi kendini idame ettirebilen kuruluşlar olma yolunda ilerlemesini sağlamak,
 3. Tedarik zinciri stratejileri, işleme, paketleme, markalama ve lojistik konularında kooperatiflere rehberlik ve destek sağlamak,
 4. İlgili festival ve fuarlara katılmak, pazar ağı toplantıları ve sözleşme tavsiyeleri de dahil olmak üzere işbirlikçi pazarlama stratejilerinin uygulanmasına destek olmak,
 5. Kooperatif üyelerinin gıda işleme, hijyen, gıda güvenliği ve dijitalleşme konularındaki becerilerini geliştirmek için teknik eğitim kapasite geliştirme programları geliştirmek,
 6. Kooperatif yeteneklerini güçlendirmek için ticarileştirme, finansal okuryazarlık ve diğer ilgili konularda eğitimler düzenlemek,
 7. Bölgede bir kooperatif topluluğu oluşturmak için ağ oluşturma toplantıları düzenleyerek kooperatifler arasındaki işbirliğini teşvik edilmesini sağlamak,
 8. Kooperatiflere kaynak ve destek sağlamak için yerel ortaklar, devlet kurumları ve diğer paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
 9. Proje partnerleri ve proje ekibiyle koordineli çalışılması,
 10. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ay sonunda raporlanması,
 11. Proje kapsamında desteklenen kooperatiflere düzenli ziyaretler düzenlemesi,
 12. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 13. İzleme ve değerlendirme uzmanına gereken desteği sağlayarak proje izlemesi,değerlendirmesine yardımcı olmak,
 14. Satınalma ve finans birimine ilgili konularda destek olmak,
 15. Proje Yöneticisi ve Koordinatörü tarafından atanan diğer işler.

İlgilenen adayların bu belgelerle 30 Kasım 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun adayların başvurularının değerlendirilmesi halinde ilan yukarıda belirlenen tarihlerden daha önce sonlandırılabilir. Başvuruda bulunurken mail konu başlığı mutlaka Mardin-Kooperatif Proje Sorumlusu-TUR1016 olarak belirtilmelidir.

 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

Benzer İlanlar