İzleme&Değerlendirme Uzmanı

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Gaziantep
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 891

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Ergenlerin Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında Gaziantep ilinde görev yapmak üzere “İzleme&Değerlendirme Uzmanı” istihdam edilecektir. Toplamda 1(bir) kişi istihdam edilecektir. İşin süresi 9 aya kadar uzama olasılığı ile 4 aydır.   

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

 Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilmesi,
 • Sosyal gelişme veya kalkınma projelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • İzleme&Değerlendirme alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Seyahat etmesine bir engeli olmamak,
 • İyi derecede İngilizce (konuşma, okuma ve yazma) bilgisine sahip olmak.

İş Tanımı:

 • Programın izleme&değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Proje hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,
 • Sahada yürütülen veri toplama süreçlerini süpervize ederek, gerekli görülmesi halinde paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,
 • Merkezde görev alan diğer çalışanlara izleme ve değerlendirme süreç ve araçları konusunda eğitim vermek,
 • İzleme faaliyetleri doğrultusunda, proje hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda proje ekiplerini bilgilendirmek,
 • Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların proje raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak,
 • Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,
 • Proje uygulama alanlarında izleme ziyaretleri yapmak, odak grup görüşmeleri yapmak,
 • Program faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesi, aylık verilerin izleme sistemlerine girişinin sağlanması ve üç aylık periyotlarla proje ilerleme raporlarını hazırlamak,
 • Program İzleme&Değerlendirme sorumlularının koordinasyonunu yapmak,
 • Hesap Verebilirlik, Sosyal ve Davranış Değişikliği Uzmanı ile eşgüdüm içinde çalışmak
 • Program Saha Koordinatörü ve Program Koordinatörü’nün program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek.

İlgilenen adayların bu belgelerle 11 Aralık 2023 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvuruların değerlendirilmesi halinde süreç yukarıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

Benzer İlanlar