İş Piyasası Proje Sorumlusu

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 787

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülecek olan “Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortamın Yaratılması Projesi” kapsamında “İş Piyasası Proje Sorumlusu” istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlamanın yanında barınma, sanitasyon, beslenme vb. ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal uyum, koruma, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirme konularında Mardin’de “kuyubaşları” öncelikli olmak üzere kırsal ve kentsel alanlardaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Proje süresi 24 aydır. Projenin 1 Ekim 2023 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Görev Yeri: Mardin

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Sosyal Bilimler, İktisadi İdari Bilimler veya ilgili bölümlerinden birinde en az lisans derecesine sahip olmak,
 2. İyi derecede İngilizce konuşma becerisine sahip olmak (Arapça ve/veya Kürtçe dilini de bilmek avantaj sağlayacaktır),
 3. İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 4. İŞKUR, işveren sendikaları, esnaf odaları, ticaret odası gibi kurum ve kuruluşların iş ve işleyiş yapıları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. Güncel iş piyasası bilgisine ve buna yönelik çeşitli konularda eğitim verme becerisine sahip olmak,
 6. Hedef gruptaki danışanların mesleki becerilerini ve iş piyasasını karşılaştırmalı analiz edebilecek stratejik bilgi ve deneyime sahibi olmak,
 7. Bölgede yer alan kurum, kuruluş ve işverenlerle etkin bir iletişim ve işbirliği kurma konusunda temsil ve becerilere sahip olmak,
 8. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 9. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 10. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 11. TC vatandaşı olan,
 12. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. İş piyasasını izleme, pazar değerlendirmeleri, pazarların genişletilmesi, danışanların işe alınması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili planlara göre istihdama erişim faaliyetlerinin uygulanmasını koordine etmek,
 2. İş piyasasının durumunu yansıtmak ve piyasaların istihdam kanallarına erişilebilirliği kolaylaştırmak için yenilikçi izleyiciler ve gösterge tabloları oluşturmak.
 3. Tespit edilen yararlanıcıları uygun istihdam kanalları için eğitmek ve gereken yönlendirmeleri yapmak,
 4. Eğitim programlarından mezun olan kursiyerleri uygun işveren ve şirketlerle eşleştirerek işe girişlerinin yapılması için gerekli teşvik çalışmalarını yürütmek,
 5. İşe yerleştirmeler konusunda danışanlara koçluk yapmak ve bu konularda işverenler, İŞKUR, Esnaf Odaları, Ticaret Odaları ve ilgili diğer paydaşlarla ağlar oluşturup, koordinasyonu yürütmek,
 6. Bölgede yer alan kurum, kuruluş ve işverenlerle etkin bir iletişim ve işbirliği kurma konusunda aktif rol almak,
 7. İstihdam desteğinden faydalanan yararlanıcıların güncel durumlarını takip etmek ve ilgili ödeneklerin yapılmasını ilgili departmanlarla beraber organize etmek,
 8. Sahada tespit edilen dezavantajlı gruplara yönelik istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi için toplantı ve ilişki geliştirme organizasyonlarını yapmak,
 9. Şirket ve yararlanıcıların eğitimleri için gelecek olan dış eğitmenler için gerekli eğitim ve organizasyon sürecinin yürütülmesini sağlamak,
 10. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 11. İzleme ve değerlendirme sorumlusuna gereken verileri sağlayarak proje izlemesi, değerlendirmesine katkıda bulunmak,
 12. Projenin diğer birimleri ile ilgili konularda işbirliği içinde çalışmak,
 13. Proje yöneticisi ve sorumlusu tarafından atanan diğer işleri yapmak.

Son başvuru 4 Ekim 2023 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar