İnsan Kaynakları Sorumlusu (Ref: REF0192)

YSYD Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2145

Paylaş

İlan Detayları

 

ROLÜN AMACI:

İnsan Kaynakları Sorumlusu, Ankara ilinde istihdam edilecek olup, YSYD bünyesinde yürütülen proje/projelerin istihdam, eğitim, kapasite geliştirme, iş güvenliği, personel hakları gibi iş ve işlemlerin takip edilmesi ve yürütülmesi hususlarında çalışacaktır.

 

 

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

 

Verilen yetkiler dahilinde, İnsan Kaynakları Sorumlusu aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

 • Sorumluluğundaki süreçlerin güncel yasal mevzuata ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu kontrol eder ve mevzuat/prosedür değişimlerine göre üst yetkililerin onayı ile sorumluluğundaki süreçleri güncelleyerek ilgili çalışanları bilgilendirir.
 • YSYD İnsan Kaynakları Biriminin ve bu birime bağlı insan kaynağının Davranış Kuralları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Koruma gibi politikaları doğrultusunda çalıştığını takip ve temin eder.
 • İstihdam edilen personellerin izin prosedürlerini takip eder. 
 • Çalışanların işle ilgili sorunlarının açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir zeminde dinlenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütür.
 • Personel ödenekleri ile ilgili aylık bütçe, SGK Tahakkuk, İş-Kur, bordro, bireysel emeklilik süreçlerini yönetir.
 • Ofis sabit giderlerinin ödeme taleplerini oluşturup, finansa göndermek (elektrik, su, gaz, telefon, kira).
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulup muhafaza eder.
 • İnsan Kaynakları faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanıp üst yönetime sunar.
 • İşe alım süreçleri ile ilgili faaliyetlerin yürütür.
 • İşe alım sonrası faaliyetleri yürütür.
 • İşten ayrılan personel ile ilgili işlemlerini yürütür.
 • Personel yönetmeliği ve ilgili iş kanunu çerçevesinde kurallara uymayan personelle ilgili uyarı, tutanak ve ceza işlemlerin gerçekleştirir.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) politikalarına uyulmasını sağlar.
 • Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranılmasını sağlar.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
 • Güvenlik olaylarını ve ihlalleri ilgili birimlere haber verir.
 • Kuruluşun kalite yönetim ve hizmet gereklilikleri ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılır.
 • İK Bilgi sistemini oluşturan birimin sistem kurulum çalışmalarını kontrol eder, gerekli düzeltmelerle ilgili geri bildirimde bulunur ve ilgili birimlerle çalışarak İK yönetim süreçleri ile ilgili kurumsal ve/veya mevzuat değişikliklerinin İK bilgi sisteminin alt yapısına yansıtılmasını sağlar.
 • İK bilgi sistemi ile ilgili veri girişi raporlama ve arşivlemenin yapılmasını sağlar.
 • İK süreçlerine ilişkin planlar (personel ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyaç analizi verileri vb.) ve öngörülen bütçe parametreleri doğrultusunda bütçe dönemine ait maliyet kalemlerini araştırır ve İK süreçlerine ilişkin bütçeleme ve raporlama faaliyetlerine destek verir.
 • İK yönetim politikasının oluşturulması için araştırma yapmak, İK prosedürünün hazırlanması ile ilgili dokümantasyonu yapmak ve iyileştirme çalışmalarını yürütür.
 • İş analizlerinin yapılması, organizasyon şemasının oluşturulması, ücretlendirme sisteminin oluşturulması, uygulanmasını sağlar ve destekler.
 • Performans Yönetim Sistemi (PYS) ile ilgili iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, PYS verilerinin analiz ve raporlama çalışmalarını yapar.
 •     Birim müdürlerinden gelen eğitim taleplerini değerlendirir, eğitim planını oluşturur ve uygulama süreçlerini yürütür.
 • Kariyer ve yetenek yönetimi sistemi uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yapar.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütür.

 

 

 

BECERİLER ve NİTELİKLER:

 • Tercihen Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi veya Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak.  
 • Tercihen YDS ve YÖK sınavlarından İngilizce dilinde en az 75 puana ya da TOEFL, IELTS sınavlarından denk bir puana sahip olmak.
 • Tercihen sivil toplum alanında 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 • İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak.
 • Mevzuat ve iş hukukuna dair bilgi sahibi olmak.
 • İyi derecede MS Office programlarına kullanmak. (Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'te yetkin olmak),
 • Etkin iletişim becerilerine sahip olmak. 
 • Güçlü organizasyonel ve yönetsel becerilere sahip olmak.
 • Takım halinde ya da bağımsız çalışabilme yeteneğine sahip olmak.

 

Ek Sorumluluklar:

Kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda proje yöneticisi tarafından zaman ve iş yükü şartları gözetilmek koşuluyla ek görev ve sorumluluklar verilebilir.

 

YSYD

Yerel ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (YSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar