İdari Ve Mali İşler Sorumlusu (Ref: IMS)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
İdari ve Mali İşler Sorumlusu
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1399

Paylaş

İlan Detayları

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye vb. lisans bölümlerinden mezun,
En az 2 yıllık muhasebe ve mali raporlama bilgisi,
Daha önce benzer pozisyonda iş tecrübesi,
Microsoft Office programlarına hakimiyet,
Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
Ekip çalışmasına yatkınlık,
Güçlü iletişim yeteneği,
Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim,
Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,
Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,
Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi,
İngilizce iletişim ve konuşma becerisi (tercihen).
 
İş Tanımı:

Mali İşler

Günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, belgelerin dosyalanması ve bunların aylık olarak Mali Müşavir’e kontrole sunulması
Ödeme işlemlerinin takibi ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması
Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarının yapılması
Derneğin tüm projelerine ilişkin faturaların harcama bütçelerine eklenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması ve dosyalanması
Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi
Aylık banka işlemleri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının yapılması için Mali Müşavir’ e gerekli belgelerin gönderilmesi ve takibi
Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi
Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödemelerin takibi
Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi
Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması

İdari İşler

Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi
Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması
Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımların derneğin genel politikasına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
Personel işlerinin ve özlük dosyalarının takibi
Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması
Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi
Demirbaş kaydının tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması
Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için proje yöneticilerine destek verilmesi
Yönetim kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve gerekli imzaların takibi
Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi

Son Başvuru Tarihi: 18.06.2023 Pazar, saat 18:00

İşe Başlangıç Tarihi: 03.07.2023 Salı 2022, saat 09:00

Adaylar, özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 18.06.2023 Pazar saat 18:00’e kadar basvuru@kirmizisemsiye.org adresine gönderebilirler.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar