Hukuki Danışman (Ref: DMHD0224)

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
Hukuk Danışmanı
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1390

Paylaş

İlan Detayları

Pozitif Yaşam Destek Merkezi hakkında: 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi, Pozitif Yaşam Derneği tarafından HIV ile yaşayan kişilere yönelik destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nde, alanında çalışan uzmanlar eşliğinde HIV ile yaşayan kişiler ve yakınları için sosyal hizmet danışmanlığı, akran danışmanlığı, psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve test öncesi danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Merkezde destek hizmetlerinin yanı sıra HIV ile yaşayan kişilerin güçlenmesine katkı sağlamak için eğitimler, seminerler ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.

Toplumsal HIV farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler veren derneğimiz, HIV enfeksiyonuna dair bilgi ve birikimin artırılması ve ön yargıların giderilerek damgalama ve ayrımcılığın sona ermesi için hizmet vermekte ve projeler üretmektedir. 

Bu kapsamda Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi bünyesinde Hukuki Danışman pozisyonunda çalışabilecek bir ekip arkadaşı aramaktayız.

Temel görev ve sorumluluklar:

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • HIV ile yaşayan kişilere hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,

 • Danışanların hukuk, sağlık, çalışma yaşamı vb. alanlardaki sorunlarının çözümü için gerekli olması durumunda resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, ilgili mekanizmalara yönlendirme gerektiği durumlarda dilekçe örneği paylaşmak ve ilgili kurumlara yönlendirmek konusunda danışanlara destek olmak,

 • Destek Merkezine ait sosyal medya hesapları ve mail adreslerine gelen danışan başvurularını takip etmek ve yanıtlamak,

 • Çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla iş birliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,

 • Barolarla iş birliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,

 • Acil ve gerekli durumlarda ilgili kurumları (baro, adliye, savcılık vd.) ziyaret etmek ve bilgi sağlamak,

 • Yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda dernek koordinatörüne destek vermek,

 • Projeler ve dernek faaliyetleri dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak, sunum yapmak

 • Hukuki alanda vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanına ve destek hattı sorumlusuna destek vermek,

 • Sağlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Dernek çalışmaları kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

 • Dernek faaliyetleri kapsamında yayınlanan hak ihlalleri raporlarını yayına hazırlamak ve aylık/yıllık raporlarda dernek koordinatörüne destek vermek,

 • Destek Merkezinin ve derneğin faaliyetleri kapsamında koordinatörün talebi doğrultusunda, görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

 •  

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Hukuk fakültesi mezunu olmak ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak

Deneyim: En az 2 yıl çalışma tecrübesi

Yabancı Dil: İngilizce

Bilgisayar Becerisi: Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)

 

Beklenen beceri ve yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce cinsel sağlık ve HIV alanlarında hukuki danışman olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Stresle baş etme ve kriz yönetimi becerisi yüksek,

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli, sunum yapabilen

 • Kendini geliştirme ve birbirinden öğrenme konusunda istekli, ekip çalışmasına yatkın

 • Hassas gruplarla ve farklı kültürlerden kişilerle çalışabilen,

 • İstanbul'da ikamet eden

 • Seyahat engeli olmayan

 

Başvuru yapmak isteyen adayların, güncel özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını, DMHD0224 konulu bir email ile insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine göndermesi gerekmektedir.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar