Hukuki Danışman (Ref: HD0616)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1724

Paylaş

İlan Detayları

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği bünyesinde, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birilkte; Avrupa  İnsanı Yardım Kurumunun finansal desteği ile Ocak 2018'den beri yürütülmekte olan özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme, risk altındaki mülteci sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir.

Mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin ve Denizli’de açılan hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteciler hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Ankara hizmet birimlerinde görev alacak şekilde bir Hukuki Danışman işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 5 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, tam zamanlı, ofis içinde 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklar çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan kilit mülteci gruplara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da  telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek, 

 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,

 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,

 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, TCDŞ) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek, 

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ve bu kurumlarda çalışan hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,

 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,

 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörü ile iletişim halinde yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak

Deneyim: Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); insan hakları hukuku, medeni hukuk sağlık hukuku, mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak

Dil: Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce kilit gruplar   alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Son Başvuru Tarihi: 19.10.2023 Perşembe, saat 18:00

İşe Başlangıç Tarihi: 01.11.2023 Çarşamba, saat 09:00

Adaylar, özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 19 Ekim 2023 Perşembe saat 18.00’e kadar basvuru@kirmizisemsiye.org adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Hukuki Danışman” yazılması rica olunur.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar