Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
GEÇİM KAYNAKLARI SORUMLUSU
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 720

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu” istihdam edilecektir. Proje uzama ihtimaliyle beraber 01.01.2023-30.06.2025 tarihlerini kapsamaktadır.   

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; uluslararası ve yerel ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki bazı faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Mardin'de bir agro-ekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini,
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Ziraat (Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, vb.), Gıda ve Endüstri Mühendisliği, İktisadi İdari Bilimler veya benzeri alanlarından birinde en az lisans derecesine sahip olmak (tercihen lisansüstü eğitim almış olmak),
 • Hassas gruplarla ve insani yardım alanında çalışma deneyim sahibi olmak,
 • İyi derecede İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak, (Arapça ve/veya Kürtçe bilmek avantaj sağlayacaktır),
 • Doğal ve ekolojik temelli tarımsal faaliyetler, iklim krizi vb. alanlarla ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Mesleki beceri kazandırma kursları ve geçim kaynakları geliştirme   gibi destek programlarında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak,
 • Ekolojik-organik tarım veya permakültür alanlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • İlgili alanda Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Odaları, Birlikler, Çiftçiler ve Kooperatifler gibi paydaşlarla ilişki geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Daha önceki işlerinde böyle bir alanda ekip yönetmiş olmak,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

 

 

İş Tanımı:

 • Proje Kapsamında yürütülen Geçim Kaynakları Kazandırma, Meslek Edindirme Kursları ve sahada Doğal Tarım alanlarında yürütülecek faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonunu yürütmek,
 • Doğal Tarım Faaliyetleri ve Meslek Edindirme Kursları için program modülleri oluşturmak ve bunların sahada uygulanmasını takip etmek,
 • Projenin Mardin, Batman ve Diyarbakır’daki akitivitelerinin uygulama ve takibini yapmak,
 • Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 • Hizmetlerin ilgili hedef gruplara ulaştırılması hususunda ihtiyaç analizi yoluyla ilerlenmesini sağlamak ve koordine etmek,
 • İlgili faaliyetlerde proje ekibine gereken süpervizyonu sağlamak,
 • Kurulacak olan doğal tarım eğitim ve uygulama merkezi için gerekli konularda destek olmak,
 • İlgili proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak,
 • Geçim Kaynakları Proje Asistanına gerekli süpervizyonu sağlayarak kooperatif, çiftçi birlikleri ve yereldeki diğer paydaşlarla etkin bir işbirliği kurulmasını sağlamak,
 • İlgili alanlarda davet edilecek olan dış eğitmen ve uzmanların çalışmalarını koordine etmek, 
 • Gerektiğinde kırsal alanlara saha ziyaretleri yapmak ve açılacak olan Doğal tarım merkezinde bulunmak,
 • İzleme ve değerlendirme Uzmanına gereken desteği sağlayarak proje izlemesi ve değerlendirmesine katkıda bulunmak,
 • Satınalma ve finans birimleriyle ilgili konularda ortak çalışmak,
 • Proje Yöneticisi ve Koordinatörü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar