Geçim Kaynakları Proje Asistanı

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Geçim Kaynakları Asistanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 665

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Geçim Kaynakları Proje Asistanı” istihdam edilecektir. Proje uzama ihtimaliyle beraber 01.01.2023-30.06.2025 tarihlerini kapsamaktadır.   

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; uluslararası ve yerel ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki bazı faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Mardin'de bir agro-ekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
 • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
 • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
 • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini,
 • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği (Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, vb.), Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İktisadi İdari Bilimler disiplinlerine ait bölümlerin birinden mezun olmak,
 • Hassas gruplarla çalışma deneyim sahibi olmak (İnsani yardım alanında çalışma deneyimine sahip olmak avantaj sağlayacaktır),
 • En az orta düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak,
 • Çok iyi derecede Arapça ve/veya Kürtçe bilmek,
 • Özellikle doğal ve ekolojik temelli tarımsal faaliyetler, meslek edindirme kursları ve geçim kaynakları kazandırma   gibi destek programlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 • İlgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. Proje Kapsamında yürütülen Geçim Kaynakları Kazandırma, Meslek Edindirme Kursları ve Doğal Tarım faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonunda Proje Sorumlusuna destek olmak,
 2. Doğal Tarım Faaliyetleri ve Meslek Edindirme Kursları için oluşturulan program modüllerinin sahada uygulanmasından sorumlu olmak,
 3. İlgili aktiviteler için proje konsepti kapsamında yer alan hedef gruplara erişmekten sorumlu olmak,
 4. Hizmetlerin ilgili hedef gruplara ulaştırılması hususunda ihtiyaç analizi yoluyla ilerlenmesini sağlamak ve bu konuda Proje Sorumlusuna destek olmak,
 5. İlgili faaliyetlerde proje gönüllülerine, yararlanıcılara ve ulaşılan çiftçilere gereken destekleri sağlamak,
 6. Ulaşılan çiftçi ve yararlanıcıların etkin bir hizmet almasından sorumlu olmak,
 7. Kurulacak olan doğal tarım eğitim ve uygulama merkezinde yürütülecek faaliyetler için gerekli çalışmalara destek sağlamak,
 8. İlgili proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir biçimde uygulandığından sorumlu olmak,
 9. Geçim Kaynakları Proje Sorumlusunu asiste ederek kooperatif, çiftçi birlikleri ve yereldeki diğer paydaşlarla etkin bir işbirliği kurmak,
 10. İlgili alanlarda çağırılacak olan dış eğitmen ve uzmanların çalışmalarını/eğitimlerini asiste etmek,
 11. İzleme ve değerlendirme Uzmanına gereken desteği sağlayarak proje izlemesi ve değerlendirmesine katkıda bulunmak,
 12. Satınalma ve finans birimleriyle ilgili konularda ortak çalışmak,
 13. Proje Koordinatörü ve Sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar