Fotoğrafçı (İstanbul/Hatay) (Ref: MV30052023-FTC)

Maya Vakfı Hatay
Yarı Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1313

Paylaş

İlan Detayları

Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan Maya Vakfı; 5-24 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Maya Vakfı, ana faaliyet alanını oluşturan ruhsağlığı ve psikososyal destek programı kapsamında , maruz kaldıkları travmanın çocuklarda yarattığı tahribatı onarmak hedefiyle, çocuklara baş etme becerileri kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Savaş, göç,kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor.

“Maya Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Maya Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Maya Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Maya Vakfı ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

Maya Vakfı tarafından, 2023 Ocak– Aralık döneminde yürütülecek olan Travmaya Duyarlı Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Çocuk Koruma Hizmet projesi için proje içeriklerinden biri olan fotoğraf sanatı temelli “PhotoLift Psikososyal Destek Aktiviteleri” kapsamında 15-18 yaş aralığındaki Suriyeli mülteci çocuk ve gençler ile Haziran – Aralık 2023 döneminde çalışabilecek, fotoğraf sanatını profesyonel olarak icra eden fotoğraf sanatçısı aramaktayız.

 

Üç seanstan oluşan atölyeler kapsamında çocuk ve gençleri fotoğraf sanatı ile çocukları tanıştırarak, bu sanat aracılığı ile onların duygularını rahatça ifade edebilecekleri bir alan açarak psikolojik iyilik hallerine olumlu katkı sağlamayı ve ev sahibi ve mülteci gruplar sosyal uyumu arttırmayı hedefliyoruz.

Proje kapsamında, atölyelere katılan çocuk ve gençlere kazandırmayı amaçladığımız hedefler şu şekildedir:

 • Çocuk ve gençlerin sanatın en önemli dallarından biri olan fotoğraf sanatı ile tanıştırabilmek
 • Fotoğraf sanatı ile ilgili temel teknik bilgi ve becerileri katılımcılara kazandırabilmek
 • Fotoğraf sanatı aracılığı ile çocuk ve gençlerin duygularını rahatça ifade edebilecekleri alan açmak
 • Ev sahibi topluluk ile mülteci grup arasında sosyal uyumu arttırmak ve grup üyelerinin birbirlerini daha yakından tanıyarak empati yeteneğinin kazandırılması
 • Aktiviteler yardımı ile katılımcıların kendilerini daha yakından tanımalarını sağlamak
 • Katılımcıların atölyeler sırasında yapılan paylaşımlar ile kendilerini dinleyen ve anlayan kişilerin var olduğunu fark etmelerini sağlayarak özgüven kazanmalarını sağlamak
 • Aktiviteler sırasında karşılaşılan zorlukları aşabilmek için üretilen yöntemler ile problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak

Bu bağlamda fotoğraf sanatçısından atölyeler kapsamında beklentiler aşağıdaki gibidir:

 • Atölyelerden bir veya birkaçının Hatay bölgesinde yapılması durumunda Hatay’a seyahat edebilecek ve atölyeler süresince Hatay’da ikamet edebilecek
 • Her atölye grubu ile üç gün çalışabilecek (en az 3 farklı atölye grubu oluşturulacaktır)
 • Fotoğraf makinesinin kullanımı ile ilgili teknik bilgi aktarımı: Fotoğraf sanatının temel terimleri (objektif, vizör, deklanşör, kadraf vb.) terimlerin makine üzerinde uygulamalı şekilde aktarılması
 • Şipşak kameranın nasıl kullanılacağının ve bu kamera ile nasıl fotoğraf çekileceğinin aktarılması ve uygulama ile gösterilmesi
 • Fotoğraf makinesinin kullanımı sırasında zorluk yaşayan katılımcılara destek vermek
 • Atölyeler kapsamında uygulanan etkinliklerde aktif rol almak
 • Fotoğraf makinesinin tarihçesi, gelişim süreci ve çalışma prensibi için gereklilikler ile ilgili çocuk ve gençlere bilgi aktarmak; aktarımı görseller ile desteklemek
 • Fotoğraf makinesinin çalışma prensibi bağlamında kurgulanan aktiviteleri (Camera obscura) yürütmek ve aktivite sırasında gelen teknik sorulara yanıt vermek
 • Fotoğraf tarihine dair bilgilerin derlendiği bir oturum hazırlamak, oturumu görseller ile desteklemek
 • Dijital fotoğraf makinesinin kullanıldığı seanslarda, seans akışının sekteye uğramaması için yaşanan teknik zorluklarda destek olmak
 • Dış mekânda yapılan çekimlerde bulunarak katılımcılar ile birebir ilgilenmek ve teknik aksaklıkları çözümlemek
 • Fotoğraflara yönelik teknik değerlendirme yapmak
 • Çocuk ve gençlerle yapılacak olan stüdyo çekimleri sırasında, stüdyonun katılımcılara tanıtılması, çekimler sırasında teknik destek sağlanması, poz verirken yaşanan zorluklarda destek sağlanması
 • Foto analiz etkinliği ile fotoğraf sanatının manipülasyonuna yönelik katılımcılara bilgi verilmesi, seanslar sırasında gösterilen fotoğrafların teknik değerlendirilmesinin yapılması
 • Kolaj çalışması sırasında katılımcılara destek olmak

 

NİTELİKLER

 • Fotoğraf sanatı konusunda eğitim almış
 • Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimi,             
 • Çocuk ve gençler ile çalışma deneyimi,

 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Yukarıda belirtilen sorumluluklar kapsamında Haziran-Aralık 2023 döneminde gerçekleştirilecek program süresince hizmet alınacaktır.  

 

Adayların, başvuru için

 • Güncel CV
 • Teklif Mektubu göndermesi gerekmektedir.

 

Tekliflerin, yukarıda belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net ücret + KDV  şeklinde verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden TL bazında fatura karşılığı gerçekleştirilecektir. Tek oturum için verilecek teklifin kişi veya kişinin çalıştığı kurum adına fatura kesebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

 

CV ile birlikte tekliflerin, ………… tarihine kadar mail konu başlığına “TRAVMAYA DUYARLI RUH SAĞLIĞI VE PSİKOSOSYAL DESTEK & ÇOCUK KORUMA HİZMETİ PROJESİ” yazılarak burcin.keser@mayavakfi.org  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Maya Vakfı

Maya Vakfı doğal afet, pandemi, aile kaybı, göç ve zorbalık gibi sebeplerle psikolojik travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere psikososyal destek hizmetleri sunmaktadır. Özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te faaliyete geçen Vakıf, çocukların travmayla başa çıkmalarına yardımcı olmak için Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) modelini sanat terapileri metodu ile birleştirip uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek kurumdur. Programlarının odağına öncelikle imkânı kısıtlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren Maya Vakfı, bütüncül bir yaklaşımla çocukların hayatına etki eden kişi ve kurumların da özellikle psikolojik travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek üzere çalışmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar