Finans Uzman Yardımcısı (Ref: FUY0523)

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
Finans Uzman Yardımcısı
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B1, Level 3, Pre-Intermediate ),İngilizce (B2, Level 4, Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 995

Paylaş

İlan Detayları

Proje Hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova’da açılan 7 hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu proje kapsamında, İstanbul- Kadıköy merkez ofisimizde ''Finans Uzman Yardımcısı'' pozisyonunda çalışacak bir ekip arkadaşı aramaktayız.

Genel Bilgiler:

Finans Uzman Yardımcısının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklara saygılı bir karaktere sahip olması beklenmektedir.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

 • Sorumlu olunan projelere göre bordrolarının tasnif edilmesi, ücret ödeme hazırlığı kapsamında, toplam maliyet virman listelerinin hazırlanması

 • Sorumlu olunan projelerin ücret ödeme sonrası oluşan dekontlarının ve dokümanlarının arşivlenmesi

 • Harcırah ödeme hazırlığı kapsamında, bankaya ve/veya dernek başkanına iletilecek ödeme talimatı dosyalarının hazırlanması, takibi ve ödeme sonrası dekontların toplanması, dokümantasyonu

 • Nakit ve kira destek ödemeleri gerçekleştikten sonra finansal rapora kaydedilmesi

 • Sorumlu olunan projelerin OKS ödemeleri sonrası oluşan dekontlarının ve dokümanlarının arşivlenmesi

 • Sorumlu olunan projelere ait harcama belgelerinin dosyalanması, resmi muhasebe kayıtları için kopyalarının alınması ve orijinal harcama belgelerinin aylık düzende Mali Müşavire iletilmesi

 • Aylık düzende resmi muhasebe kayıtları ile projelere ait finansal rapor kayıtlarının karşılaştırılması

 • Sorumlu olunan projelere ait tüm harcamaların finansal raporlara kaydedilmesi. Hazırlanan finansal raporların aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde fon veren kurumlar ve/veya dernek yönetimi ile paylaşılması.

 • Projelere ait bütçe takibinin yapılabilmesi için proje koordinatörlerine bilgi ve belge üretmek

 • Sorumlu olunan projelere ait aylık, üç aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, proje koordinatörleri ile paylaşılması

 • Sorumlu olunan projelere ait Aylık muhtasar ve KDV2 beyannameye konu harcama belgelerini Finans Yöneticisine aylık düzende iletmek.

 • Sorumlu olunan projelerin Muhtasar, KDV2 ve SGK tahakkuklarının ödenmesi sonrası oluşan dekontların ve dokümanların arşivlenmesi

 • Sorumlu olunan projelere ait aylık banka mutabakatlarının yapılması ve imza altına alınan mutabakatların dosyalanması

 • Fon veren kurumlar tarafından üç aylık ve yıllık düzende gönderilen dış denetimlere hazırlanmak ve denetimlerde hazır bulunmak

 • Sorumlu olunan projelere ait yurt dışı fonların ya da bağışların yurt dışı yardım bildirimlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek

 • Yıllık iç denetim, bağımsız dış denetimler, kamu denetimleri için hazırlıkların yapılması

 • Finans Yöneticisi koordinasyonunda yıllık dernek beyannamesi hazırlığı kapsamında Mali Müşavire veri sağlamak

Aranan Nitelikler:

Eğitim: Tercihen İktisat, İşletme, Ekonometri ya da eş değer  bölümlerinden mezun/ 4 yıllık lisans ya da yüksek lisans mezunu

Deneyim: Tercihen gönüllü yada profesyonel 2 yıl sivil toplum deneyimi, en az bir yıl profesyonel iş deneyimi

Dil: İngilizce (En az B1 seviyesinde temel raporlama yapabilecek düzeyde).

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Google araçlarını çok iyi derecede kullanabilen. 

Ek Yetkinlikler:

 • Dernekler mevzuatına ve finansal işlemlerine hakim olmak ve bu alanda çalışmış olmak tercih sebebidir.

 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olmak.

 

Başvuru yapmak isteyen adayların, güncel Türkçe özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını, FUY0523 konulu bir email ile insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine göndermesi gerekmektedir.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

 

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar