Finans Asistanı

Pozitif Yaşam Derneği İstanbul
Finans Asistanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2045

Paylaş

İlan Detayları

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma yeri: İstanbul / Kadıköy

Dernek hakkında:

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedaviye erişimlerinin desteklenmesi ve hayatın olağan akışına damgalanma ve ayrımcılıkla karşılaşmadan devam edebilmeleri için destek hizmetleri veren ve farkındalık çalışmaları yürüten derneğimiz 2005 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Dernek tarafından farklı fon verenler tarafından yürütülen projelerle sosyal hizmet vaka yönetimi, psikolojik danışmanlık, akran danışmanlığı ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda İstanbul’daki merkez ofiste çalışacak bir Finans Sorumlusu işe alınacaktır.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Finans Sorumlusu, 09.00-18.00 saatleri arasında dernek merkez ofisinde (İstanbul / Kadıköy) çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Finans Sorumlusu’nun hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklara saygılı bir karaktere sahip olması beklenmektedir.

Finans Sorumlusu’nun Temel Sorumlulukları:

 • Bağlı olduğu projelerin ve dernek özkaynaklarının yıllık bütçe ve harcama takibini yapmak.
 • Aylık harcama tablolarını hazırlamak.
 • Aylık bütçeleri hazırlamak ve kaynakların teminini sağlamak.
 • Ödeme onayları ve ödeme işlem hazırlıklarını yürütmek.
 • Proje harcamalarını kayıt altına almak.
 • Projelere dair mali raporlamayı yapmak.
 • Finansal prosedürlere, donör gerekliliklerine ve Standart İşletim Prosedürleri’ne bağlı kalmak
 • Çalışanların bordrolama süreçlerinde mali müşavir ile birlikte çalışmak.
 • Finansal belgelerin muhasebe kaydı için hazırlanmasını sağlamak ve Mali Müşevire teslim etmek.
 • Demirbaş kayıtlarının mali müşavirliğe iletimini yapmak.
 • Vergi ödemelerinin takibi ve dokümantasyonunu yapmak
 • Finansal prosedür hükümlerine göre tüm destekleyici finansal belge dokümantasyonunu hazırlamakta yardımcı olmak.
 • Finansal denetimlerde hazır bulunmak, mali sunumlar hazırlamak ve çalışmaları sunmak

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 • Eğitim  

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe vb.) birinden mezun olmuş olmak

 • Deneyim 

En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi

 • Dil  

İngilizce (En az B1 seviyesinde, İngilizce temel raporlama yapabilecek düzeyde)

 • Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve GMail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen (Mülakatlar sırasında Excel, Google Drive araçları kullanım becerisi gözlemlenecektir.)

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Dernekler mevzuatına ve finansal işlemlerine hakim olmak ve bu alanda çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce HIV alanında veya hassas gruplarla çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • İngilizce bilmek tercih sebebidir.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olmak.
 • Bordrolama deneyimine sahip olmak.
 • Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyime sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak

Başvuran kişiler TC vatandaşı ve tercihen 25 - 30 yaş arasında olmalıdır.

Başvurular konu başlığına "Finans Asistanı 2021" yazılarak ilgili mail adresine gönderilen özgeçmişler ile alınacaktır.  Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

 • Pozisyonun aciliyeti sebebiyle Pozitif Yaşam Derneği uygun adayı bulduğu takdirde başvuruları belirtilen tarihten önce sonlandırma hakkını saklı tutar.