Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2049

Paylaş

İlan Detayları

İş açıklaması:
KADEM, Türkiye genelinde temsilcilikleri bulunan ve kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten öncü bir sivil toplum kuruluşudur.
Bizimle çalışmak isteyen adayların insankaynaklari@kadem.org.tr adresine başvurmalarını rica ediyoruz.

Aranan Nitelikler:
▪ Sosyal Bilimler alanında en az lisans mezunu, tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

▪ Profesyonel derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip olmak,

▪ Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,

▪ Proje yönetimine hâkim olmak, ulusal ve uluslararası proje hazırlama, yazma, yürütme, yönetme ve denetimi konusunda en az 5 yıl deneyime sahip olmak,

▪ Yeni projeler üretebilecek yetenek, bilgi birikimi, deneyime sahip olmak,

▪ Analitik düşünebilme, kriz yönetimi tecrübesi,

▪ Personel yönetme tecrübesi.

Görevleri:
▪ KADEM’in projelerini planlamak, ortaklıklar oluşturmak, başvurularını gerçekleştirmek, sözleşme aşamalarını ve bütçesini takip etmek, uygulamalarını denetlemek, ilgili kuruluşlara raporlamak,
▪ Derneğin merkezi ve taşra birimlerine bağlı organlarının proje taslaklarını incelemek, düzenlemek, Yönetim Kurulu'na sunmak ve uygulamalarının kurallara uygunluğunu takip etmek,
▪ Derneğe gelen proje tekliflerini değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na sunmak,
▪ Derneğin lider veya ortak olacağı uluslararası projeler ile ilgili yabancı partnerler ile iletişimi sağlamak ve konsorsiyum/ ortaklık kurma çalışmalarına liderlik etmek
▪ Proje ortakları ve projeler kapsamında gönüllüler, örgütler, yararlanıcılar, paydaşlar, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iletişim çalışmalarını yürütmek,
▪ Veri tabanında projelerin hafızasının tutulmasını sağlamak,
▪ KADEM’in yurtdışı ile olan bütün ilişkilerini düzenlemek, takip etmek ve yazışmalarını gerçekleştirmek,
▪ Derneğin uluslararası faaliyetlerini duyurmak amacıyla bir veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek,
▪ Derneğin uluslararası organizasyonlarını planlamak, organizasyonunu takip etmek, raporlamak,
▪ Derneği ziyaret eden yabancı heyetler ve misafirlerle ilgili hazırlıkları ve organizasyonu gerçekleştirmek,
▪ Uluslararası sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklere katılmak ve rapor hazırlamak
▪ Uluslararası platformlar ve üyelikleri takip etmek, gerekirse üyelikleri gerçekleştirmek,
▪ Kurumun faaliyet gösterdiği alanda yabancı yayın ve gelişmelerin takibi ile raporlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek,
▪ Diğer birimlerdeki direktörlerle iletişim içerisinde olup gerektiğinde koordineli çalışmak.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

KADEM, kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur.
Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem oluşturmak için çalışmalar yapar. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefler.
KADEM’in üzerinde çalıştığı temel odak noktalar:
• Akademik literatüre kendi özgün söylemiyle katkı vermek
• Hak savunuculuğu
• Sivil aktivizm
• Şiddetin her türüyle mücadele
• Kadınların fırsat eşitliğine ulaşması

Benzer İlanlar