Dağıtım Asistanı x6 / Distribution Assistant x6 - Hatay

Save the Children International Hatay
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2261

Paylaş

İlan Detayları

*English below*

İŞ İLANI – Dağıtım Asistanı

Dünya çapında 100'den fazla ülke sahasında yaklaşık 25,000 çalışanımızla krizlerden etkilenmiş çocukların daha iyi sağlık, eğitim ve koruma olanaklarına ulaşmaları için çalışıyoruz. Aynı zamanda çocukların seslerinin duyulması ve haklarına erişebilmeleri için her platformda kampanyalar ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz.

2030 yılında:

 • Hiçbir çocuğun 5 yaşından evvel önlenebilir sebeplerden dolayı ölmediği;
 • Her çocuğun kaliteli temel eğitim alabildiği;
 • Çocuğa karşı şiddetin artık hoşgörülmediği;

bir dünya hedefliyoruz.

Harika çalışanların harika bir organizasyonun temel taşları olduğunun farkındayız ve onlar çocuklarla alakalı vizyonumuzu gerçekleştirebilmemiz adına önemli roller üstleniyorlar. Bizimle çalışanları ödüllendirip, onlara değerli, mükafatlandırıcı, dahil edici ve işbirlikçi bir iş ortamında; çalışma hırsı, dürüstlük ve yaratıcılık gibi değerlerin öne çıktığı bir kariyer fırsatı sunuyoruz.

Save the Children tamamıyla dahil edici, efektif ve temsiliyetçi bir organizasyon kültürü oluşturmayı kendine amaç edinmiştir. Kurumumuz bünyesinde eşitlikçilik ve çeşitlilik öne çıkarılırken ayrımcılığın tamamıyla ortadan kaldırılması teşvik edilmektedir. Farklı yaş gruplarından, geçmişlerden, kültürlerden, cinsiyetlerinden, cinsel kimliklerinden, kendini ifade ediş şekillerinden oluşan çeşitli bir çalışan yeplazesine sahip olmak bizim çocukları daha iyi anlamamıza, temsil etmemize ve onlara daha iyi hizmet edebilmemize yardımcı olmaktadır. Bu sebeple, tüm nitelikli adaylar işe alım süreçlerinde ırklarından, dinlerinden, cinsiyetlerinden, cinsel kimliklerinden, yaşlarından veya engellilik durumlarından bağımsız olarak eşit bir değerlendirmeye tabii tutulacaklardır.

Çocuk Güvenliği:

3.Seviye – Dağıtım Asistanı çocuklarla ve gençlerle sıklıkla iletişimde bulunacaktır.

POZSİYONUN AMACI: 

Dağıtım Asistanı deprem bölgesinde yapılan dağıtımlara günlük olarak destek sağlayacak, acil durum dağıtım planlarının uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Zamanın çoğunu sahada dağıtımda geçirecek ve başta muhtarlar olmak üzere bir çok paydaşlarla iletişimde bulunacaktır.

POZİSYONUN KAPSAMI:

Yönetici: Dağıtım Koordinatörü.

SORUMLULUK ALANLARI:

Dağıtım Asistanı aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

GENEL SORUMLULUK

• Dağıtım koordinatörü ve sorumlusu ile yakın koordinasyon içinde, gerektiği şekilde saha düzeyinde değerlendirmelerin ve yerinde gözlemlerin yürütülmesinde yardımda bulunmak.

• Dağıtım görevlisini ve Muhtarları (yerel topluluk liderleri) ziyaret etmede, dağıtım alanını belirlemede ve güvenliğini sağlamada desteklekte bulunmak.

• Dağıtım görevlisine, dağıtım ekibinin sorumlu olduğu dağıtımı gerçekleştirmesine ve günlük ihtiyaç analizlerini tamamlamasında yardımcı olmak.

• Dağıtım sürecinin Save the Children International (SCI) ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlarken, saha ekibini düzenli olarak gözlemlemek ve geri bildirimde bulunmak.

• Gıda Dışı Ürün (NFI) dağıtımları için yararlanıcı hedefleme kriterleri oluşturmada Dağıtım Koordinatörü ve Dağıtım Sorumlusunu desteklemek.

Dağıtım listeleri ve yararlanıcılar için uygun belgelerin muhafaza edilmesini sağlamak.

 

• DAĞITIM ERİŞİMİ, PLANLAMA VE RAPORLAMA

• Müdahale dağıtım planlamasına ve devam eden dağıtım malzemelerinin teslimine destek olmak.

• Dağıtım yerlerini, ihtiyaçları belirlemek ve dağıtım çalışanlarını denetlemek

• Saha analizlerine aktif olarak destek olmak ve günlük, haftalık olarak raporlanmalarda bulunmak.

• Çocuk koruma, davranış kuralları, sağlık ve güvenlik, fırsat eşitliği ve diğer ilgili politika ve prosedürlere ilişkin Save the Children politikalarına ve uygulamalarına uymak.

TEMSİL, KOORDİNASYON & TOPLUM İLİŞKİLERİ

• Save the Children'ı sahada temsil etmek ve paydaşlarla, özellikle muhtar ve topluluğun kilit üyeleriyle iyi ilişkiler kurmak.

• MHPSS ve CP ekipleriyle işbirliği ve koordinasyon sağlamak

• İnsani yardımın asgari standartlarının Sphere Şartı ve Davranış Kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak.

Saha Çalışması: 5 Gün (%100)

DENEYİMLER

 • Lojistik, Sosyal Bilimler ya da ilgili alanda deneyim ya da nitelik
 • STK’da çalışma deneyimi.
 • Program değerlendirme ve program uygulama alanlarında deneyim,
 • Dağıtım deneyimi.
 • Mükemmel iletişim becerisi.
 • Personeli denetleme kapasitesi.
 • Bilgisayar kullanım bilgisi.
 • Topluma erişim ve dağıtım deneyimi.
 • Akıcı Türkçe bilgisi, İngilizce ve ya Arapça dil bilgisi avantajlıdır.
 • Save the Children'ın amaçlarına, değerlerine ve ilkelerine bağlılık ve anlayış
 • Proje sahalarına seyahat etme

Pozisyona ilişkin görevler Hatay'da ifa edileceğinden, adayların başvuru sırasında Türkiye'de çalışma hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Ek İş Sorumlulukları

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar kapsamlı değildir ve rol sahibinin, beceri ve deneyim düzeylerinin makul olması dahilinde ek görevler yürütmesi gerekebilir.

Eşit Fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürlerine uygun olarak yürütmesi gerekir.

Save the Children, çalışanları arasında eşitliği ve çeşitliliği teşvik eden ve ayrımcılığı ortadan kaldıran, gerçekten kapsayıcı, etkili ve temsili bir organizasyon kültürü yaratmaya kararlıdır. Bir dizi farklı deneyim ve yetenek de dahil olmak üzere çeşitli çalışan profillerine, farklı yaş gruplarına, geçmişlere, kültürlere, cinsiyet kimliklerine ve ifadelerine, cinsel yönelime vb. sahip olmak, çocukları daha iyi anlamamıza, temsil etmemize ve onlara hizmet etmemize yardımcı olur. Bu nedenle, tüm nitelikli başvuru sahipleri, ırk, din, cinsiyet, cinsiyet kimliği veya ifadesi, cinsel yönelim, engellilik durumu veya yaşa bakılmaksızın istihdam için eşit değerlendirme alacaktır.

Çocuk Koruma:

Titiz özgeçmiş kontrollerini içeren seçim sürecimizin, çocukları istismardan korumaya yönelik taahhüdümüzü yansıtması için çocukları güvende tutmamız gerekir.

Başvuru bilgileri


Lütfen motivasyon yazınızı ve güncel CV'nizi başvurunuza ekleyiniz. Şu anki ve beklediğiniz ücret bilgilerini başvurunuz sırasında belirtiniz.

Çocukların güvenliğini sağlamamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunması konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor.

Tüm çalışanların görevlerini SCI'ın taciz karşıtı politikasına uygun olarak yerine getirmeleri gerekir.

Save the Children does not charge a fee at any stage of the recruitment process. 

 

 

JOB ADVERTISEMENT – Program Distribution Assistant

SCI employ approximately 25,000 people across the globe and work on the ground in over 100 countries to help children affected by crises, or those that need better healthcare, education and child protection. We also campaign and advocate at the highest levels to realise the right of children and to ensure their voices are heard.

We are working towards three breakthroughs in how the world treats children by 2030:

 • No child dies from preventable causes before their 5th birthday
 • All children learn from a quality basic education and that,
 • Violence against children is no longer tolerated

We know that great people make a great organization, and that our employees play a crucial role in helping us achieve our ambitions for children. We value our people and offer a meaningful and rewarding career, along with a collaborative and inclusive workplace where ambition, creativity, and integrity are highly valued.

CHILD SAFEGUARDING:

Level 3:  the post holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work country programs; or are visiting country programs; or because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff.


ROLE PURPOSE: 

The Distribution Assistant will provide day-to-day support to the emergency relief distribution within the response team while responding to earthquake disasters. The position holder will contribute to the implementation of emergency distribution plans. Will spend most of his/her time in the field and will play an active role in communicating with the stakeholders, especially the Mukhtar.

SCOPE OF ROLE:

Reports to: Distribution Coordinator

Staff reporting to this post: None

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY:

The Program Distribution Support will be responsible for the following:

GENERIC RESPONSIBILITY

 • Provide assistance in conducting field-level assessments and on-site observations as required, in close coordination with the distribution coordinator and officer.
 • Support distribution officer in visiting CL and Mukhtars (local community leaders), determining the distribution area, and ensuring its security.
 • Assist the distribution officer in ensuring that the distribution team carries out accountable delivery and conducts daily needs analyses.
 • Regularly observe and provide feedback to the field team, while ensuring that the distribution process aligns with Save the Children International (SCI) principles.
 • Support the Distribution Coordinator and Officer in establishing beneficiary targeting criteria for non-food item (NFI) distributions, ensuring proper documentation is maintained for distribution lists and beneficiaries.

 

DISTRIBUTION ACCESS, PLANNING AND REPORTING

 • Support to response distribution planning and delivery of ongoing distribution materials
 • Identify distribution sites, needs and supervise the distribution workers
 • Actively supporting the field analysis and reporting daily and weekly basis
 • Comply with Save the Children policies and practice with respect to child protection, code of conduct, health and safety, equal opportunities and other relevant policies and procedures.

 

REPRESENTATION, COORDINATION & COMMUNITY RELATIONS

 • Represent Save the Children in field-level coordination mechanisms, and build good relations with stakeholders, especially with mukhtar and community key members
 • Collaborate and coordination with the other departments especially with MHPSS and CP team in the area to provide support and oversight on any construction activities taking place
 • To ensure that the minimum standards of humanitarian relief are maintained in accordance with the Sphere Charter and Code of Conduct.
 • Ensure that Save the Children's work is coordinated with efforts of other agencies and Government representative.

 

Field Work: 5 Days (100%)

 

SKILLS AND BEHAVIOURS (our Values in Practice)

Accountability:

• Holds self accountable for making decisions, managing resources efficiently, achieving results together with children and role modelling Save the Children values

• Holds the team and partners accountable to deliver on their responsibilities – giving them the freedom to deliver in the best way they see fit, providing the necessary development to improve performance and applying appropriate consequences when results are not achieved

• Creates a managerial environment in-country to lead, enable and maintain our culture of child safeguarding

Ambition:

• Sets ambitious and challenging goals for self and team, takes responsibility for own personal development and encourages team to do the same

• Widely shares personal vision for Save the Children, engages and motivates others

• Future oriented, thinks strategically and on a global scale

Collaboration:

• Builds and maintains effective relationships, with own team, colleagues, members, donors and partners

• Values diversity, sees it as a source of competitive strength

• Approachable, good listener, easy to talk to

Creativity:

• Develops and encourages new and innovative solutions

• Willing to take disciplined risks

Integrity:

• Honest, encourages openness and transparency

• Always acts in the best interests of children

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

Essential:

 • A suitable qualification in, logistics, social studies or another relevant subject
 • Experience working in the relief sector with a recognized international organization.
 • Ideally some of this experience will have been in an emergency situation
 • Experience in assessments, program implementation and evaluation
 • Experience of community mobilisation and distribution
 • Experience in winterisation programming
 • Experience of and commitment to working through systems of community participation
 • Excellent communication skills
 • Capacity to supervise staff
 • Computer literate
 • Fluency in spoken Turkish and Arabic or English
 • Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles
 • Ability and willingness to travel to the project sites

 

Position holder will be based in Hatay, therefore legal right to work in Türkiye is necessary at the time of application. Female candidate will be prioritized.

 

Additional job responsibilities

The duties and responsibilities as set out above are not exhaustive and the role holder may be required to carry out additional duties within reasonableness of their level of skills and experience.

Equal Opportunities

The role holder is required to carry out the duties in accordance with the SCI Equal Opportunities and Diversity policies and procedures.

Save the Children is committed to create a truly inclusive, effective and representative organisational culture, encouraging equity and diversity among its employees and eliminating discrimination. Having a diverse profile of employees, different age groups, backgrounds, cultures, gender identities and expressions, sexual orientation etc., including a range of different experiences and capabilities helps us understand, represent and serve children better.  Therefore all qualified applicants will receive equal consideration for employment without regard to race, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, disability, or age.

Child Safeguarding:

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse.

Safeguarding our Staff:

The post holder is required to carry out the duties in accordance with the SCI anti-harassment policy

Health and Safety

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures.

Application Information:

Please attach a copy of your CV and cover letter with your application, and include details of your current remuneration and salary expectations. 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse.

All employees are expected to carry out their duties in accordance with our global anti-harassment policy.

Save the Children does not charge a fee at any stage of the recruitment process. 

Save the Children International

SCI employ approximately 25,000 people across the globe and work on the ground in over 100 countries to help children affected by crises, or those that need better healthcare, education and child protection. We also campaign and advocate at the highest levels to realise the right of children and to ensure their voices are heard.
We are working towards three breakthroughs in how the world treats children by 2030:
No child dies from preventable causes before their 5th birthday
All children learn from a quality basic education and that,
Violence against children is no longer tolerated
We know that great people make a great organization, and that our employees play a crucial role in helping us achieve our ambitions for children. We value our people and offer a meaningful and rewarding career, along with a collaborative and inclusive workplace where ambition, creativity, and integrity are highly valued.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar