Bilgi Hattı Saha Çalışanı (Ref: BSÇBTM2104)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ Batman
Saha Çalışanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Kürtçe (C2, Level 6, Advanced),Arapça (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2947

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi)

etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım

operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz.

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Batman  Sahası’nda çalışacak, Batman’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Bilgi Hattı Saha Çalışanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 

• Hayata Destek Bilgi Hattına gelen çağrıların yanıtlanması,

• Farklı kanallarla Hayata Destek’ten bilgi talep eden kişilerin aranması ve gerekli bilgilerin verilmesi,

• Bireylerin kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere yönlendirilmesi,

• Acil durumlarda Bilgi Hattına gelen taleplere göre ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması,

• Uzmanlık desteği talepleri için ilgili kişilere yönlendirme yapılması,

• Geribildirim ve şikâyetler olduğunda Hayata Destek Topluluk Geribildirim ve Şikâyet Hattı’na yönlendirme yapılması,

• Gerekli durumlarda tercüme desteği verilmesi,

• İlgili sahalarda var olan hizmetlerin haritalanması,

• Yapılan çalışmaların Hayata Destek veri tabanına işlenmesi,

• İlgili raporlamaların yapılması,

• Bilgi Hattının iyileştirilmesine yönelik tespit ve önerilerin yöneticilerle paylaşılması

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

• En az ön lisans mezunu,

• İyi derecede Türkçe ,Arapça ve Kürtçe bilen,

• Mülteci alanında çalışma tecrübesi olan,

• Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,

• Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,

• Mülteci konusuyla ilgili, gelişmeleri takip eden,

• Raporlama, Planlama ve takip becerisine sahip,

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. Lütfen başvurunuzda ilanın referans numarasını BSÇBTM2104 belirtiniz.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Benzer İlanlar