Beslenme Uzmanları

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey Mardin
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 810

Paylaş

İlan Detayları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülecek olan “Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortamın Yaratılması Projesi” kapsamında “Beslenme Uzmanları” istihdam edilecektir (3 kişi).

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlamanın yanında barınma, sanitasyon, beslenme vb. ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal uyum, koruma, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirme konularında Mardin’de “kuyubaşları” öncelikli olmak üzere kırsal ve kentsel alanlardaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Proje süresi 24 aydır. Projenin 1 Ekim 2023 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Görev Yeri: Mardin

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünden en az lisans derecesine sahip olmak (lisansüstü eğitim almış olmak avantaj sağlayacaktır),
 2. İyi derecede Arapça konuşma becerisine sahip olmak (Kürtçe dilini de bilmek avantaj sağlayacaktır),
 3. İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 4. Kronik hastalığa sahip olan hastalar, yaşlılar ve engelli hastalar, hamileler ve çocuklar ile çalışma tecrübesi olan,
 5. Bölgedeki sağlık kuruluşlarının iş ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 6. Grup çalışmalarıyla farkındalık arttırma gibi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 7. Hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışma deneyimi olan,
 8. Dezavantajlı kırsal bölgelerde çalışmaya istekli ve ilgili olmak,
 9. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) etkin bir biçimde kullanabilmek,
 10. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif sürüş deneyimi olmak,
 11. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 12. TC vatandaşı olan,
 13. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

 1. Bebekler, çocuklar, kronik hastalığı olan bireyler (diyabet, hipertansiyon vb.) ve tespit edilen tüm hassas danışanlara beslenme danışmanlığı sunmak,
 2. İhtiyacı olan bireyler ve hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak beslenme programlarının hazırlanması ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 3. Bireysel danışmanlık ya da grup eğitimi yöntemleriyle sağlıklı beslenme ile ilgili farkındalık arttırma eğitimlerini vermek,
 4. Hedef gruba sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 5. Dezavantajlı kırsal alanlar başta olmak üzere diğer proje birimleriyle beraber tespit edilen danışanların ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için tarama ve araştırmalar yapmak,
 6. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerekli hallerde evde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmeti gibi kamu hizmetlerini danışanlar ile buluşturma çalışmalarında aktif rol almak,
 7. İlerlemeleri düzenli olarak ilgili Proje Sorumlusuna raporlamak,
 8. Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veritabanına düzenli kayıt ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak,
 9. İzleme ve değerlendirme sorumlusuna gereken verileri sağlayarak proje izlemesi, değerlendirmesine katkıda bulunmak,
 10. Projenin diğer birimleri ile ilgili konularda işbirliği içinde çalışmak,
 11. Proje yöneticisi ve sorumlusu tarafından atanan diğer işleri yapmak.

Son başvuru 4 Ekim 2023 Saat 16.00’a kadar.

Türkiye Kalkınma Vakfı/Development Foundation of Turkey

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

Benzer İlanlar