Afet Sonrası Kalkınma Programı Koordinatörü (Ref: KPK2023)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Gaziantep
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1706

Paylaş

İlan Detayları

1986 yılında kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. KEDV, bu kapsamda kadınların yerel kalkınmada liderliğini güçlendirmeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri, örgütlenme çalışmaları, girişimcilik destekleri ve benzeri programlar yürütmektedir.

KEDV; Gaziantep’te yürütülecek deprem sonrası yeniden yapılanma ve kalkınma çalışmalarını yönetecek tam zamanlı bir Kalkınma Programı Koordinatörü arıyor.

 

İŞ TANIMLARI

 • Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde afet sonrası yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 3 yıllık stratejinin, bütçenin ve yıllık iş planlarının oluşturulması
 • Oluşturulan strateji doğrultusunda organizasyon şeması ve görev tanımlarında gerekli güncellemelerin yapılmasının ve program ekibinin programın hedeflerine uygun olarak tam ve etkin çalışmasının sağlanması
 • Program ekiplerinin koordine edilmesi, etkili şekilde yönetilmesi ve kapasitelerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması; program ekiplerinin performanslarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar dahilinde İnsan Kaynakları departmanıyla çalışılarak gerekli iyileştirmelerin yapılması
 • Programın hedeflerine ulaşabilmesi için sivil toplum, kamu, özel sektör, üniversiteler ve benzeri paydaşlarla kurulması gereken işbirliklerinin İşbirlikleri Koordinatörü ile geliştirilmesi
 • Programın hedeflerine ve bütçesine uygun olarak finansal planlamanın yapılması ve ekiplerin bu planlar doğrultusunda çalışmasının ve fon takibinin sağlanması
 • Değişen koşul ve ihtiyaçlara yönelik olarak stratejinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması
 • Programın etkisinin ve kalitesinin ilgili ekiplerle birlikte izlenmesi ve etki ve kalitenin artırılması için gereken iyileştirmelerin belirlenerek hayata geçirilmesi
 • KEDV’in program kapsamındaki ilgili koordinasyon, paydaş, işbirliği vb toplantılarda temsil edilmesi
 • Program için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılması ve gerekli risk önleme, azaltma, müdahale planlarının güncel ve tam olmasının sağlanması
 • Çalışmalar kapsamında KEDV’in ilke, değer, politika ve prosedürlerine uyulmasının sağlanması

 

YETKİNLİKLER

 • Kadınların güçlendirilmesi alanında program ve projelerde en az 7 yıllık yönetici seviyesinde tecrübe
 • Akıcı Türkçe ve İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisi
 • Geniş ekip ve yüksek bütçe yönetme tecrübesi
 • Kamu, yerel yönetimler vb farklı kişi ve kurumlarla işbirlikleri geliştirme ve sürdürme tecrübesi
 • Çözüm odaklılık, değişken şartlara kolay adapte olabilme, yeni ekipler, sistemler, uygulamalar kurma konusunda deneyim ve istek
 • Güçlü koordinasyon ve iletişim becerileri, hızlı düşünme, ölçülü inisiyatif alabilme
 • Kültürel farklılıklara duyarlı, feminist prensiplere bağlı ve çeşitliliğe önem veren
 • Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek olan

Bu iş ilanındaki sorumluluklar özet olarak belirtilmiştir ve birebir görüşmeler sırasında daha detaylı olarak aktarılacaktır.

Farklı şehirlerde yaşayan adaylara kalacak yer desteği sağlanabilmektedir.

 

İlgilenen adaylar CVlerini ve ön yazılarını KPK2023 kodunu başlıkta belirterek ik@kedv.org.tr adresine gönderebilirler.

 

**Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve kolektif kapasite geliştirme, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütmektedir.
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.
KEDV’in 29.01.2001 tarihli, 2001-2009 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına kuruluş statüsü bulunmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar