Acil: Klinik Psikolog(Urgent: Clinical Psychologist) HATAY (Ref: 202302091740)

Dünya Doktorları Derneği Hatay
Klinik Psikolog
Geçici 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2171

Paylaş

İlan Detayları

Dünya Doktorları Derneği

Sözleşme Türü: Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Başlangıç tarihi: En kısa sürede

Hiyerarşi ve Görev Yeri
Bu işe alım süreci Türkiye'de yeni gerçekleşmiş olan depreme yönelik acil müdahale projemiz kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için yürütülmektedir. İstihdam ilgili projenin fonlanmasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Konaklama DDD tarafından konteynırlarda sağlanacaktır.
Durumun aciliyetinden dolayı sahada gönüllü çalışmaya istekli kişilerin başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.

Hatay'da görevlendirilmek üzere; Klinik Psikolog saha yöneticisinin(Field Coordinator) yönetimi altında çalışır.

Temel Görevler

 • Akıl ve Ruh Sağlığı(ARS) Faaliyetlerini koordine etmek
 • ARS Vakalarını Teşhis ve Tedavi etmek
 • Toplum ARS Müdahalelerini Geliştirmek
 • Duyarlılık Yaratma ve Kapasite Geliştirme
 • Toplum ve ARS Merkezi Arasındaki Sevk Sistemini Kullanma
 • Risk Faktörlerimin Analizi, Tespiti ve Azaltılması
 • Önleyici Tedbirler Geliştirme ve Uygulama
 • Diğer Görevler

Görev Detayları
Akıl ve Ruh Sağlığı Faaliyetlerini Koordine Etmek

 • ARS Merkezlerinde ve topluluklar içinde karşılaşılan ARS konularında vaka yönetimi ekibiyle birlikte çalışmak;
 • Akıl ve ruh sağlığı ihtiyaçlarının değerlendirilmesine ve akıl ve ruh sağlığı kapsamının iyileştirilmesi veya yerleştirilmesi için ortaklar ve ARS Koordinatörü ile koordinasyon içinde müdahalelerin önerilmesine yardımcı olmak;
 • Tüm bireysel ve grup terapisi faaliyetlerinin klinik dokümantasyonunu yapmak;
 • Akıl ve ruh sağlığı faaliyetleri ve toplanan veriler hakkında haftalık rapor sunmak;
 • Gerektiğinde ana aktörlerle düzenli toplantılara katılmak;
 • Gerektiğinde, akıl ve ruh sağlığı ile ilgili ağ/koordinasyon toplantılarına katılmak;
 • DDD dâhili toplantılarına ve ARS Koordinatörü ile münferit toplantılara katılmak.

ARS(Akıl ve Ruh Sağlığı) Vakalarını Teşhis ve Tedavi Etmek

 • İhtiyacı olan tüm yararlanıcılara bireysel danışmanlık, grup terapisi ve psiko-eğitim yoluyla uygun akıl ve ruh sağlığı desteği ve/veya tedavisi sağlamak;
 • Kişiselleştirilmiş müdahale planları geliştirmek ve her düzeyde takip etmek için doğrudan vaka yönetimi ekibiyle birlikte çalışmak.

Toplum ARS Müdahelelerini Geliştirmek

 • Toplum düzeyinde etkili ve kültürel açıdan uygun yaklaşım ve müdahalelerin tanımlanmasına katılmak;
 • Toplumda ve düzensiz yerleşim yerlerinde yaşayan insanların bilgi ve öz denetimini geliştirmek için bilgi yaymaya ve görüş toplamaya odaklanmak;
 • Hedef kitle içerisinde ve arasında önemli destek ağlarının oluşturulması ve teşvik edilmesi için çalışmak.

Hassasiyet/Duyarlılık ve Kapasite Geliştirme

 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri merkezleri için ARSPSD(Akıl ve Ruh Sağlığı ile Psiko-Sosyal Destek) kılavuzları hakkında farkındalık/eğitim toplantıları düzenlemek;
 • DDD vaka yönetimi ekiplerinin yanı sıra, partner kurum personelini ve topluluk üyelerini ARSPSD konularında eğitmek.

Toplum ve TARS Merkezi Arasındaki Yönlendirme Sistemini Kullanma

 • Toplum ve birinci basamak sağlık merkezleri arasında etkili yönlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak;
 • İkinci basamak akıl ve ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirme sistemini kullanmak.

Risk Faktörlerinin Tespiti, Analizi ve Azaltılması

 • Hedef kitlenin akıl ve ruh sağlığı durumunu etkileyen potansiyel risk faktörlerini araştırmak ve tespit etmek;
 • Gerektiğinde, potansiyel risk faktörlerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için diğer paydaşlarla koordinasyon sağlamak;
 • Öngörülen her türlü ARS araştırma çalışmasına ve/veya profesyonel saha değerlendirmesine katılmak.

Önleyici Tedbirler Geliştirme ve Uygulama

 • Akıl ve ruh sağlığı ekibiyle işbirliği içinde sanat terapisi, psikodrama vb. yenilikçi önleyici akıl ve ruh sağlığı müdahaleleri geliştirmek ve uygulamak.

Diğer Görevler

 • Kurum içi çalışma toplantılarına katılmak ve DDD ekibini lojistik konularda bilgilendirmek;
 • Her türlü güvenlikle ilgili sorunu bölüm şefine bildirmek;
 • Hastaların mahremiyetine ve gizliliğine saygı gösterin;
 • Talep edilmesi halinde, faaliyetleri hakkında bölüm müdürüne düzenli olarak rapor sunmak;
 • Bölüm müdürü tarafından istenen diğer ilgili görevler.

Aranan Özellikler
Eğitim ve Nitelikler

 • Psikoloji veya psikolojik danışmanlık alanında üniversite diploması
 • Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans

Mesleki Deneyim

 • İnsani yardım sektöründe benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyim
 • Raporlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak

Diller

 • Zorunlu: Türkçe (sözlü ve yazılı);
 • Tercih Sebebi: Arapça(kuvvetle), İngilizce

Bilgi ve Teknolojik Donanım

 • Microsoft ofis paket programlarını iyi derecede kullanabilme;

Genel Nitelikler

 • Dinleme becerileri;
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri;
 • Kişilerarası beceriler ve her düzeyden insanla iletişim kurabilme;
 • Diplomatik olma;
 • Esneklik ve karmaşık ve değişken bağlamlara uyum sağlama kabiliyeti;
 • Uluslararası bağlamda çalışabilme ve uluslararası ile ulusal uzmanlarla işbirliği yapabilme;
 • Çoklu kültürel ortamlara aşina olma;

Orijinal iş tanımı ve başvuru detayları aşağıda mevcuttur.

Dünya Doktorları Derneği

Medecins du Monde Turkey (MDM-T) / Dünya Doktorları Dernegi (DDD) is a Turkish based humanitarian non-governmental organisation that facilitates access to healthcare for populations affected by armed conflict, violence, natural disasters, disease, famine, poverty and exclusion.

Our organization collaborates with partners and key stakeholders to implement projects that facilitate access to primary and secondary-level healthcare services to respond to the medical needs of displaced population.

DDD is the 16th member of the Doctors of the World International Network that is committed to meeting the health needs of vulnerable people globally.

Please visit www.dunyadoktorlari.org.tr to learn more.

Mission

Since 2015, DDD implements programs in both Turkey and Syria providing refugee and IDP communities with free access to healthcare services. DDD works with a range of humanitarian professionals and technical experts to provide Primary Healthcare (PHC), Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)services as well as sexual and reproductive health (SRH).

Since the beginning of the Syria and Iraqi crises, Turkey has become host to over 3 million refugees, migrants and asylum seekers which led to an increasing demand for health services. In this context, DDD’s intervention aims to assist local public health systems in providing and improving access to health and health related services to vulnerable populations among refugees and migrants in Turkey, specifically in Hatay, Izmir and Istanbul. In Syria, DDD runs health facilities in Idlib and Afrin provinces to deliver health-related services to IDPs.

Hierarchical & Functional links
The purpose of this emergency recruitment is to fill human resources gap for our emergency response for recent earthquake disaster in Türkiye. Employment will be depend on donor approval. This will be a short term position, the accommodation will be provided by DDD as container

Due to emergency of the current situation, the candidates who are volunteer to work in the emergency field are highly encouraged.

Based in Hatay, the Clinical Psychologist is under the line management of the Field Coordinator.

Status: Fixed-Term Contract
Expected Starting date: ASAP

Main Responsibilities

 • Coordinating Mental Health Activities
 • Diagnosing and Treating MH Cases
 • Developing Community MH Interventions
 • Sensitisation and Capacity Building
 • Utilizing the Referral System Between Community
 • Analysis, Detection and Reduction of Risk Factors
 • Developing and Performing Preventive Measures
 • Other Duties

Function Details
Coordinating Mental Health Activities

 • Work with the case-management team on MH issues within communities;
 • Assist in the assessment of mental health needs and proposition of interventions in coordination with partners to improve or settle mental health coverage;
 • Clinical documentation of all individual and group therapy activities;
 • Weekly reporting on mental health activities and data collected;
 • When required participate in regular meetings with key actors;
 • When required, participation in network/coordination meetings concerning mental health;
 • Participation in DDD internal meetings and individual meetings.

Diagnosing and Treating MH Cases

 • Provide appropriate mental health support and/or treatment through individual counselling, group therapy, and psycho-education to all beneficiaries in need;
 • Work directly with the case-management team to develop individualized intervention plans and follow up at all levels.

Developing Community MH Interventions

 • Participate in defining effective and culturally appropriate approaches and interventions on the community level;
 • Focus on information dissemination and collecting opinions to foster knowledge and self-control of people living in the community and informal settlements;
 • Work on building and encouraging important support networks within and amongst the target population.

Sensitization and Capacity Building

 • Prepare awareness/training sessions about MHPSS guidelines;
 • Train DDDs case-management team as well as partner’s staff and community members on MHPSS issues.

Utilizing the Referral System Between Community

 • Assist in the development of effective referral systems between the community and PHC level;
 • Utilize the referral system to secondary mental health care.

Analysis,Detection and Reduction of Risk Factors

 • Explore and detect potential risk factors influencing mental health status of the target population;
 • When required, coordinate with other stakeholders to reduce and/or eliminate potential risk factors;
 • Participate in any intended MH research study and/or professional field assessment.

Developing and Performing Preventive Measures

 • In collaboration with the mental health team, establish and implement innovative preventive mental health interventions such as art therapy, psychodrama, etc.

Other Duties

 • Participate in internal work meetings and inform DDD team;
 • Report any security related issues to the line manager;
 • Respect the privacy of the patients and the confidentiality;
 • Provide regular reporting on her/his activities to the line manager upon solicitation;
 • Any other relevant duties requested by the line manager.

Compliance & Ethics
Promote and encourage a culture of compliance and ethics throughout Dünya Doktorları Derneği. As applicable to the position, maintains a clear understanding of Dünya Doktorları Derneği and donor compliance and ethics standards and adheres to those standards. Conducts work with the highest level of integrity. Communicates these values to staff and to partners and requires them to adhere to these values.
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
Actively promote PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) standards within Dünya Doktorları Derneği and amongst beneficiaries served by Dünya Doktorları Derneği.

NB: considering the purpose and values of the organisation, DDD requests to its employee complete flexibility in term of duties and commitment, as their job description and job title can be adjusted throughout the year according to needs and priorities.

Expected profile
Knowledge & Qualification

 • University degree from psychology or psychological counselling
 • Master’s degree from Clinical Psychology

Experience

 • At least 2 years of significant experience in similar positions in humanitarian sector
 • Knowledge of reporting tools

Languages

 • Required: Turkish (oral and written);
 • Preferred: Arabic and English

IT & Equipment
Good proficiency with Microsoft Office package;

Communication & Information flow
Listening skills;
Strong written and spoken communication skills;
Interpersonal skills and able to communicate with people at all levels;
Diplomatic;
Flexibility and capacity of adapt to complex and changing contexts;
Ability to work in an international context and collaborate with international and national experts;
Familiar with multicultural environment;

Dünya Doktorları Derneği is an equal opportunity employer whereby we ensure all hiring and employment decisions, and operates all programs, services, and functions without the practices that discriminate against any person employed or seeking employment based on race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national or ethnic origin, age, marital status, disability, genetic information or any other status or characteristic protected under applicable law.

How to apply:
Please apply with your CV and motivation letter through our website
This post will be closed as soon as the vacancy is filled.

Due to the urgency to fill this post, DDD reserves the right to review the CVs on a rolling basis and selected candidates may be interviewed prior to the closing dates listed, therefore early applications are encouraged.
DDD is not in a position to respond to every applicant individually due to the anticipated high number of applications.
Please note that only short-listed candidates will be contacted for the first interview.
Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

General Information
DDD retains the discretion to re-advertise the vacancy, to cancel the recruitment, to offer a contract with a modified job description or for a different duration, or to offer a contract at a lower grade.

Dünya Doktorları Derneği

Dünya Doktorları Dernegi (DDD) is a Turkish based humanitarian, impartial and independent organization based in Turkey, facilitating access to health care to populations affected by armed conflicts, internal violence, natural disasters, disease, famine, poverty or exclusion.
DDD in Turkey, in collaboration with different partners, is running a project aiming at facilitating access and orienting beneficiaries to primary and secondary level of health care services, providing Psycho Social Support for the refugees and migrants in Turkey.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar