Acil: Ebe (Urgent: Midwife) HATAY (Ref: 202302091310)

Dünya Doktorları Derneği Hatay
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1562

Paylaş

İlan Detayları

Dünya Doktorları Derneği

Sözleşme Türü: Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Başlangıç tarihi: En kısa sürede

Hiyerarşi ve Görev Yeri
Bu işe alım süreci Türkiye'de yeni gerçekleşmiş olan depreme yönelik acil müdahale projemiz kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için yürütülmektedir. İstihdam ilgili projenin fonlanmasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Konaklama DDD tarafından konteynırlarda sağlanacaktır.
Durumun aciliyetinden dolayı sahada gönüllü çalışmaya istekli kişilerin başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.

Ebe (Midwife) Saha yöneticisine veya doktora bağlı olarak Hatay’da çalışır.

Temel Sorumluluklar
Doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı (ANC-PNC) sağlamak
Sağlık Danışmanının denetimi altında aile planlama konsültasyonunu sağlamak
Sağlık Danışmanına yardımcı olmak ve desteklemek
Yöneticiler tarafından verilen diğer görevleri yetine getirmek

Görev Tanımı
Rahim İçi Araç (RİA) Sertifikasına sahip olmak
Doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı (ANC&PNC) sağlamak
İlgili tarama, beslenme, aşılama ve eğitim konusunda DSÖ/Sağlık Bakanlığının ANC/PNC kılavuzlarını izler
Gebe kadınları muayene etme ve takibi,
Bakım gerekliliklerini değerlendirme ve bakım planlarını kaydetme
Hasta numunelerini, nabız, ateş ve kan basınçlarını alma,
ANC/PNC hasta dosyasına ziyaret bilgilerini kaydetme,
Her faydalanıcının uygun takibini sağlama,
Yüksek riskli vakaları Sağlık Danışmanına sevk etme,
Tarama testlerini yapma,
Gebe kadınlara ve ailelerine bilgi, duygusal destek ve güvence sağlama
Yenidoğan bebeklerin günlük bakımında ailelere bilgi ve destek verme
Düşük yapma, gebeliği sonlandırma, ölü doğum ve yenidoğan ölümüyle baş etmelerinde ailelere yardımcı olma.
Birim doktorunun denetimi altında aile planlama konsültasyonunu sağlamak
İlk konsültasyon için vakayı birim doktoruna sevk eder,
Kullanılan yöntemi takip eder ve olası yan etkileri saptar,
Gerekirse gebelik testi yapar.
Sağlık Danışmanına yardımcı olma ve destekleme
Talep edilirse, konsültasyonlarında Sağlık Danışmanına yardımcı olur ve destekler
Konsültasyonlar sırasında kullanılan tüm Sağlık Danışmanı materyallerinden sorumludur,
Jinekoloji aletlerinin temizlik, ambalaj ve sterilizasyonundan sorumludur,
Gün sonunda tüm atıkları toplama ve uygun şekilde yok etme dahil olmak üzere tıbbi atığın yönetiminden sorumludur
Bakım kalitesini sağlamak için Sağlık Danışmanıyla yakın çalışır,
Vakaları tartışmak için Sağlık Danışmanıyla haftalık toplantı,
Cinsel Üreme Sağlığı konularında faydalanıcı üyelerle irtibat kurar
Sağlık Danışmanı tarafından talep edildiği şekilde, görevin gereksinimlerine göre veri, gösterge, araştırma ve değerlendirmeleri toplar ve analiz için girdi sağlar.
İhtiyaçları ve gereklilikleri ve DDD’nin gerekirse bunlara en iyi nasıl destek sağlayacağını ölçmek ve değerlendirmek için yardım ve destek sağlar,
DDD'yi temsilen cinsel üreme sağlığı toplantılarına katılır ve uygun geri bildirim sağlar,
DDD tarafından istendiğinde uzmanlık müdahalelerine katılır.
Raporlama
Veri toplama ve raporlama sistemi aracılığıyla ilgili faaliyetleri raporlar,
Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar,
İhtiyaç olduğunda durum raporlarına katkıda bulunur,
Sözleşmenin sonunda bir misyon raporunu ve/veya devir teslim belgesini sağlar.
Diğer
Kurum içi çalışma toplantılarına katılır ve DDD ekibini ilgili konularda bilgilendirir,
Güvenlikle ilgili sorunları bölüm müdürüne bildirir,
Hastaların mahremiyetine ve gizliliğe saygı gösterir,
Talep edilmesi halindeyöneticisine faaliyetler konusunda düzenli raporlar sağlar,
Yönetici tarafından talep edilen diğer ilgili görevleri yerine getrimek,

Aranan Özellikler
Eğitim

Ebelik, hemşirelik veya ilgili alan diploması gereklidir.

Mesleki Deneyim
(mezuniyet öncesi veya sonrası) klinik ortamda 1-2 yıllık deneyim

Gerekli Beceriler
Uluslararası STÖ veya çok kültürlü ortama aşina,
Proaktif, uyumlu ve inisiyatif alma kapasitesi
İyi bilgisayar becerisi;
Bağımsız çalışma, inisiyatif alma ve sorumluluk alma yeteneği
Strese dayanıklılık;
Diplomasi ve açık fikirlilik;
İyi analitik beceriler;
Organizasyon ve öncelikleri yönetme yeteneği,
Çözümleri tespite proaktif yaklaşım
Profesyonellik

Diller
Zorunlu: Türkçe
Tercih edilen: Arapça ve/veya İngilizce, Fransızca, Farsça

Gerekli Genel Nitelikler:
Diplomatik;
Değişen şartlara adapte olma kapasitesi ve esnekliği,
Uluslararası alanda çalışma ve uzmanlarla işbirliği yapma yeteneği,
Çok kültürlü ortama aşinalık,

Orijinal iş tanımı ve başvuru detayları aşağıda mevcuttur.

Dünya Doktorları Derneği
Medecins du Monde Turkey (MDM-T) / Dünya Doktorları Dernegi (DDD) is a Turkish based humanitarian non-governmental organisation that facilitates access to healthcare for populations affected by armed conflict, violence, natural disasters, disease, famine, poverty and exclusion.

Our organization collaborates with partners and key stakeholders to implement projects that facilitate access to primary and secondary-level healthcare services to respond to the medical needs of displaced population.

DDD is the 16th member of the Doctors of the World International Network that is committed to meeting the health needs of vulnerable people globally.

Please visit www.dunyadoktorlari.org.tr to learn more.

Mission
Since 2015, DDD implements programs in both Turkey and Syria providing refugee and IDP communities with free access to healthcare services. DDD works with a range of humanitarian professionals and technical experts to provide Primary Healthcare (PHC), Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)services as well as sexual and reproductive health (SRH).

Since the beginning of the Syria and Iraqi crises, Turkey has become host to over 3 million refugees, migrants and asylum seekers which led to an increasing demand for health services. In this context, DDD’s intervention aims to assist local public health systems in providing and improving access to health and health related services to vulnerable populations among refugees and migrants in Turkey, specifically in Hatay, Izmir and Istanbul. In Syria, DDD runs health facilities in Idlib and Afrin provinces to deliver health-related services to IDPs.

Hierarchical & Functional links
The purpose of this emergency recruitment is to fill human resources gap for our emergency response for recent earthquake disaster in Türkiye. Employment will be depend on donor approval. This will be a short term position, the accommodation will be provided by DDD as container

Due to emergency of the current situation, the candidates who are volunteer to work in the emergency field are highly encouraged.

Based in Hatay, the Project Midwife is under the line management of Field Coordinator & Doctor.

Status: Fixed-Term Contract
Expected Starting date: ASAP

Main Responsibilities
Providing ante-natal care and post-natal care (ANC&PNC).
Providing family planning consultation, under supervision of the Health Counsellor.
Assisting and Supporting the Health Counsellor.
Other duties assigned by supervisors.

Function Details
Providing ante-natal care and post-natal care (ANC&PNC)
To have an Intrauterine Device (IUD) Certificate
Follow WHO/ MoH guidelines of ANC/PNC on screening, nutrition, immunization and education;
Examining and monitoring pregnant women;
Assessing care requirements and writing care plans;
Taking patient samples, pulses, temperatures and blood pressures;
Recording the visit’s detail in the ANC/PNC patient file;
Ensuring a proper follow-up of each beneficiary;
Referring a high-risk case to the Health Counsellor;
Carrying out screening tests;
Providing information, emotional support and reassurance to pregnant ladies and their families;
Advising about and supporting parents in the daily care of their newborn babies;
Helping parents to cope with miscarriage, termination, stillbirth and neonatal death.

Providing family planning consultation ,under supervision of the unit’s doctor
Refer the case to the unit’s doctor for the first consultation;
Follow up the used method and discovering any possible side effects;
Preforms pregnancy test if required.

Assisting and supporting Health Counsellor
Assists and helps Health Counsellor in his/her consultations if requested;
Responsible of all Health Counsellor material used during consultations;
Responsible of cleaning, packaging, and sterilization of GYN instruments;
Responsible of medical waste management including to collect all wastes at the end of day and eliminate in proper way;
Work closely with Health Counsellor to ensure quality of care;
Weekly meeting with Health Counsellor to discuss cases;
Liaise with community members on Sexual Reproductive Health issues;
Collect data, indicators, surveys and assessments according to the mission’s needs, as requested by the Health Counsellor, and provide input on analysis;
To help and support the Health Counsellor to assess and evaluate the needs and requests, and how DDD can best support them if needed;
Attend meetings related to sexual reproductive health, representing DDD, and provide appropriate feed-back;
Participate in any specialized responses as requested by DDD.

Reporting
Report relevant activities through data collection and reporting system;
Draft monthly and annual activity reports;
Contribute to the situation reports when needed;
Provide a mission report and/or handover document at the end of contract.

Other
Participate in internal work meetings and inform DDD team on relevant issues;
Report any security related issues to the line manager;
Respect the privacy of the patients and the confidentiality;
Provide regular reporting on her/his activities to the line manager upon solicitation;
Any other relevant duties requested by the line manager.
Any other related DDD tasks as assigned by supervisor/line manager.

Compliance & Ethics
Promote and encourage a culture of compliance and ethics throughout Dünya Doktorları Derneği. As applicable to the position, maintains a clear understanding of Dünya Doktorları Derneği and donor compliance and ethics standards and adheres to those standards. Conducts work with the highest level of integrity. Communicates these values to staff and to partners and requires them to adhere to these values.
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
Actively promote PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) standards within Dünya Doktorları Derneği and amongst beneficiaries served by Dünya Doktorları Derneği.

NB: considering the purpose and values of the organisation, DDD requests to its employee complete flexibility in term of duties and commitment, as their job description and job title can be adjusted throughout the year according to needs and priorities.

Expected profile
Education & Qualification

A degree in midwifery nursing or related field is required

Professional experience
1-2 years of experience in a clinical setting. (either per or post-graduation)

Skills and qualities required
Familiar with international NGO culture or multicultural environment;
Proactive, adaptable and capacity to take initiatives;
Good Computer skills;
Ability to work independently, take the initiative and take responsibility
Resilience to stress;
Diplomacy and open-mindedness;
Good analytical skills;
Organization and ability to manage priorities;
Proactive approach to identifying solutions;
Professionalism

Languages
Required: Turkish
Preferred: Arabic and/or English, French, Farsi

General Qualities required:
Diplomatic;
Flexibility and capacity of adapt to complex and changing contexts;
Ability to work in an international context and collaborate with international and national experts;
Familiar with multicultural environment;

Dünya Doktorları Derneği is an equal opportunity employer whereby we ensure all hiring and employment decisions, and operates all programs, services, and functions without the practices that discriminate against any person employed or seeking employment based on race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national or ethnic origin, age, marital status, disability, genetic information or any other status or characteristic protected under applicable law.

How to apply:
Please apply with your CV and motivation letter in ENGLISH through our website
This post will be closed as soon as the vacancy is filled

Due to the urgency to fill this post, DDD reserves the right to review the CVs on a rolling basis and selected candidates may be interviewed prior to the closing dates listed, therefore early applications are encouraged.
DDD is not in a position to respond to every applicant individually due to the anticipated high number of applications.
Please note that only short-listed candidates will be contacted for the first interview.
Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

General Information
DDD retains the discretion to re-advertise the vacancy, to cancel the recruitment, to offer a contract with a modified job description or for a different duration, or to offer a contract at a lower grade.

Dünya Doktorları Derneği

Dünya Doktorları Dernegi (DDD) is a Turkish based humanitarian, impartial and independent organization based in Turkey, facilitating access to health care to populations affected by armed conflicts, internal violence, natural disasters, disease, famine, poverty or exclusion.
DDD in Turkey, in collaboration with different partners, is running a project aiming at facilitating access and orienting beneficiaries to primary and secondary level of health care services, providing Psycho Social Support for the refugees and migrants in Turkey.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar